Forumverslag 16-03-2017

Forumspecial...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Forumverslag 16-03-2017

Forumspecial Verzelfstandiging publieke taken

Datum: 16-03-2017
Tijd: 19:30 - 22:00
Zaal: Hanzehof
Behandeling: Beeldvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J. ten Broeke
Griffier: H Nijkamp
Genodigden:

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Portefeuillehouder(s): O Bosch, C Pennings-Hanemaaijer, R Sueters, A de Jonge
Ondersteuners:
Pers: nee
Insprekers: ja
Overig:

Verslag van de vergadering

Een aantal fracties was aanwezig met meerdere vertegenwoordigers dan hierboven genoemd.

De voorzitter opent de Forumspecial en heet iedereen welkom bij deze bijeenkomst over het onderwerp ‘Verzelfstandiging van publieke organisaties/taken’. Het doel van de bijeenkomst is om meer inzicht te krijgen in de effecten die het verzelfstandigen van publieke organisaties/taken oplevert.

De bijeenkomst start met een lezing over het onderwerp door Sjors Overman, universitair docent en postdoctoraal onderzoeker in de Bestuurskunde. Hij doet onderzoek naar verantwoordingsregimes bij verzelfstandigde organisaties, hervormingen in de publieke sector en effecten daarvan.

Vervolgens komen drie ervaringsdeskundigen aan het woord die betrokken zijn geweest bij de verzelfstandiging van diensten of taken vanuit de gemeente.

Als eerste geeft de heer Henk van Gogh (voorzitter van het bestuur van de Stichting Gorsselse zwembaden) een toelichting over de verzelfstandiging van het zwembad in Gorssel.

Daarna schetst de heer Atze Bosma (interim directeur Deventer Verhaal) het proces van de verzelfstandiging van de museumfunctie en de oprichting van Deventer Verhaal in Deventer. 

Tot slot deelt mw. Hanneke Engels (Programmamanager Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt gem. Deventer) haar ervaringen over het op afstand zetten van taken uit de Participatiewet vanuit de gemeente naar Deventer WerkTalent.

Nadat de drie ervaringsdeskundigen hun ervaringen hebben gedeeld, worden door de aanwezigen enkele vragen gesteld aan de inleiders en vindt er een gesprek plaats over het onderwerp.

Rond 21.45 uur wordt de Forumspecial door de voorzitter afgesloten en worden de gasten bedankt voor hun bijdrage.

 

NB: de toelichting van een aantal externe sprekers is digitaal beschikbaar in de vorm van een presentatie of aandachtspuntenlijstje. Deze zijn als bijlage bijgevoegd.

 


Bijlagen


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 16-03-2017

Beschikbare agenda's
Forum

Forumverslagen op datum

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl