Pagina delen

Forumverslag 12-03-2018

Resultaten van het onafhankelijke externe onderzoek naar de problemen van het zwembad (12-03-2018)

Datum 12-03-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en geeft aan dat het een informatief forum is.

Mark Bennenbroek van buro TREEM geeft een presentatie.

GroenLinks: Dank voor het rapport. Ik mis scherpte in de aanbevelingen. Ik heb twee vragen:

 1. Moet er geld bij?
 2. Welke beheervorm moet er komen? Is het mogelijk om zonder de SSAZ te werken?

Stadspartij: Wat is het vervolgtraject?

SP: Wij hebben twee vragen:

 1. De relaties staan onder hoge druk. Dat was in 2007 ook al zo. Is de financiële druk ook belangrijk?
 2. Moet er geld bij? Zo nee, hoeveel bezoekers extra zijn er nodig?

VVD: Het bestuur moet op afstand gezet worden. Wat betreft de exploitatie: de huur kan problematisch worden. Hoe kijkt het college aan tegen een jaarlijkse huurverhoging met 5%?

D66: Wij hebben twee vragen:

 1. De kosten van de zwemlessen verschillen. Zoek oplossingen daarvoor.
 2. Ik mis aanbevelingen in het rapport over de bestuursvorm.

ChristenUnie: Wij hebben twee vragen:

 1. Er is een manager nodig van een 0,5 fte. Toelichting graag daarop.
 2. Zijn er randvoorwaarden die de raad aan het college kan meegeven?

PvdA: Is het wettelijk mogelijk dat de IJsselmeeuwen vrijwilligers inzet?

College: De afgelopen tijd was er een impasse wat betreft de bestuursvorm. Er komt een bestuur met kennis van zaken. Er is nu een zoektocht naar een sportbedrijf dat ook over andere sportaccommodaties gaat. Procap geeft ons advies daarover.

Buro TREEM: Ik beantwoord de vragen één voor één.

-          Er hoeft niet per sé geld bij. Van financiële druk is geen sprake. Bezuinigingen zetten het zwembad echter wel onder druk.

-          De jaarlijkse 5%-huurverhoging zorgt voor een schok in de begroting van de zwemvereniging. Dat is lastig. Is zo’n stijging jaar na jaar wel te verantwoorden?

-          Als de raad hoge eisen stelt, is echter wel meer geld nodig.

-          Ik beveel het niet aan dat het zwembad namens het college door een manager geëxploiteerd wordt. Dat is ook niet nodig. Het zwembad is een onderneming die speelruimte nodig heeft.

-          Wat betreft de extra bezoekers: de uitgangspunten zijn hanteerbaar.

-          De samenwerking rond de zwemlessen kan beter. Daardoor kunnen de tarieven meer gelijk worden.

-          Er loopt een onderzoek naar de beste bestuursvorm. Daar gaan we nu niet op vooruit lopen.

-          Wat betreft de manager van 0,5 fte: we gaan uit van de lopende organisatie. Zo’n manager moet mogelijk zijn. Het zal wel lastig worden zo’n deskundig iemand te vinden.

-          De raad heeft concrete randvoorwaarden nodig voor de output. De exploitatiebijdrage wordt daaraan gekoppeld.

-          De wet staat de inzet van vrijwilligers toe; de verantwoordelijkheid moet wel geborgd zijn.

CDA: Hoe gaat u met de IJsselmeeuwen in gesprek?

College: Het bestuur en de IJsselmeeuwen hebben elkaar al gesproken. Dat gaat goed. Ze gaan samen aan het werk.

SP: Graag een nadere toelichting op de financiën.

Buro TREEM: Er zijn geen extra bezoekers nodig.

SP: Maar de bezoekersaantallen vallen tegen de laatste jaren.

Buro TREEM: Wij hebben dat niet meegenomen in ons onderzoek.

BewustZW: Die manager van 0,5 fte is een uitdaging.

College: Goed dat dit in de toekomst mogelijk is. In 2015 en 2016 hebben we gezegd: er zijn drie jaren nodig om te kijken hoe het loopt. In april/mei komen we met toekomstplannen.

Voorzitter: We gaan over naar het andere rapport (over het recreatiebad en de glijbaan). Zijn daar vragen over?

SP: Dank voor het rapport. Ombouwen van het zwembad is onlogisch. Is uitbreiding wel haalbaar?

GroenLinks: De discussie in de raad zou moeten gaan over de vraag “vinden wij de uitbreiding verantwoord?”. Wij vinden van niet. Er zijn andere mogelijkheden voorhanden.

Voorzitter: We gaan nu niet discussiëren, het is een informatief forum.

College: Het is niet aan het college om te beoordelen of het haalbaar is. Op de huidige plek vinden wij het in ieder geval niet haalbaar.

SP: Klopt het dat de uitbreiding haalbaar is op de huidige plek?

GroenLinks: Laten we nu in het forum die discussie voeren.

Burgerbelang: Het is goed na 21 maart hierover met elkaar te praten.

Voorzitter: We gaan niet nu inhoudelijk met elkaar in discussie.

SP: We hebben nu een informatief forum.

VVD: Wij vinden het op dit moment onverantwoord om meer dan 2 ton uit te geven.

ChristenUnie: Die € 235.000,-- is aan de voorzichtige kant. Is er een bovengrens?

College: Nee, daar is nader onderzoek naar nodig.

PvdA: De SP heeft volkomen gelijk. Er is geen capaciteitsprobleem op de zonneweide. Daar ligt ’s zomers geen hond. Het rapport zegt: uitbreiding kan.

GroenLinks: Vindt de PvdA het betaalbaar?

PvdA: Er moet eerst nader onderzoek komen. Wij willen graag een glijbaan erbij en een extra buitenbad.

ChristenUnie: Voor welke problemen is dat een oplossing?

PvdA: Het huidige zwembad is voor zwemles en het 50 meter-bad is voor de IJsselmeeuwen. Nu is er meer financieel mogelijk, dus wij zijn voor het upgraden van het zwembad.

D66: Kan het bad wel uitgebreid worden? Het onderzoek zegt: nee. Zijn de technische problemen niet te groot?

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad (voldoen aan motie 2018-M0005) (12-03-2018)

Datum 12-03-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en geeft aan dat het een informatief forum is.

Mark Bennenbroek van buro TREEM geeft een presentatie.

GroenLinks: Dank voor het rapport. Ik mis scherpte in de aanbevelingen. Ik heb twee vragen:

 1. Moet er geld bij?
 2. Welke beheervorm moet er komen? Is het mogelijk om zonder de SSAZ te werken?

Stadspartij: Wat is het vervolgtraject?

SP: Wij hebben twee vragen:

 1. De relaties staan onder hoge druk. Dat was in 2007 ook al zo. Is de financiële druk ook belangrijk?
 2. Moet er geld bij? Zo nee, hoeveel bezoekers extra zijn er nodig?

VVD: Het bestuur moet op afstand gezet worden. Wat betreft de exploitatie: de huur kan problematisch worden. Hoe kijkt het college aan tegen een jaarlijkse huurverhoging met 5%?

D66: Wij hebben twee vragen:

 1. De kosten van de zwemlessen verschillen. Zoek oplossingen daarvoor.
 2. Ik mis aanbevelingen in het rapport over de bestuursvorm.

ChristenUnie: Wij hebben twee vragen:

 1. Er is een manager nodig van een 0,5 fte. Toelichting graag daarop.
 2. Zijn er randvoorwaarden die de raad aan het college kan meegeven?

PvdA: Is het wettelijk mogelijk dat de IJsselmeeuwen vrijwilligers inzet?

College: De afgelopen tijd was er een impasse wat betreft de bestuursvorm. Er komt een bestuur met kennis van zaken. Er is nu een zoektocht naar een sportbedrijf dat ook over andere sportaccommodaties gaat. Procap geeft ons advies daarover.

Buro TREEM: Ik beantwoord de vragen één voor één.

-          Er hoeft niet per sé geld bij. Van financiële druk is geen sprake. Bezuinigingen zetten het zwembad echter wel onder druk.

-          De jaarlijkse 5%-huurverhoging zorgt voor een schok in de begroting van de zwemvereniging. Dat is lastig. Is zo’n stijging jaar na jaar wel te verantwoorden?

-          Als de raad hoge eisen stelt, is echter wel meer geld nodig.

-          Ik beveel het niet aan dat het zwembad namens het college door een manager geëxploiteerd wordt. Dat is ook niet nodig. Het zwembad is een onderneming die speelruimte nodig heeft.

-          Wat betreft de extra bezoekers: de uitgangspunten zijn hanteerbaar.

-          De samenwerking rond de zwemlessen kan beter. Daardoor kunnen de tarieven meer gelijk worden.

-          Er loopt een onderzoek naar de beste bestuursvorm. Daar gaan we nu niet op vooruit lopen.

-          Wat betreft de manager van 0,5 fte: we gaan uit van de lopende organisatie. Zo’n manager moet mogelijk zijn. Het zal wel lastig worden zo’n deskundig iemand te vinden.

-          De raad heeft concrete randvoorwaarden nodig voor de output. De exploitatiebijdrage wordt daaraan gekoppeld.

-          De wet staat de inzet van vrijwilligers toe; de verantwoordelijkheid moet wel geborgd zijn.

CDA: Hoe gaat u met de IJsselmeeuwen in gesprek?

College: Het bestuur en de IJsselmeeuwen hebben elkaar al gesproken. Dat gaat goed. Ze gaan samen aan het werk.

SP: Graag een nadere toelichting op de financiën.

Buro TREEM: Er zijn geen extra bezoekers nodig.

SP: Maar de bezoekersaantallen vallen tegen de laatste jaren.

Buro TREEM: Wij hebben dat niet meegenomen in ons onderzoek.

BewustZW: Die manager van 0,5 fte is een uitdaging.

College: Goed dat dit in de toekomst mogelijk is. In 2015 en 2016 hebben we gezegd: er zijn drie jaren nodig om te kijken hoe het loopt. In april/mei komen we met toekomstplannen.

Voorzitter: We gaan over naar het andere rapport (over het recreatiebad en de glijbaan). Zijn daar vragen over?

SP: Dank voor het rapport. Ombouwen van het zwembad is onlogisch. Is uitbreiding wel haalbaar?

GroenLinks: De discussie in de raad zou moeten gaan over de vraag “vinden wij de uitbreiding verantwoord?”. Wij vinden van niet. Er zijn andere mogelijkheden voorhanden.

Voorzitter: We gaan nu niet discussiëren, het is een informatief forum.

College: Het is niet aan het college om te beoordelen of het haalbaar is. Op de huidige plek vinden wij het in ieder geval niet haalbaar.

SP: Klopt het dat de uitbreiding haalbaar is op de huidige plek?

GroenLinks: Laten we nu in het forum die discussie voeren.

Burgerbelang: Het is goed na 21 maart hierover met elkaar te praten.

Voorzitter: We gaan niet nu inhoudelijk met elkaar in discussie.

SP: We hebben nu een informatief forum.

VVD: Wij vinden het op dit moment onverantwoord om meer dan 2 ton uit te geven.

ChristenUnie: Die € 235.000,-- is aan de voorzichtige kant. Is er een bovengrens?

College: Nee, daar is nader onderzoek naar nodig.

PvdA: De SP heeft volkomen gelijk. Er is geen capaciteitsprobleem op de zonneweide. Daar ligt ’s zomers geen hond. Het rapport zegt: uitbreiding kan.

GroenLinks: Vindt de PvdA het betaalbaar?

PvdA: Er moet eerst nader onderzoek komen. Wij willen graag een glijbaan erbij en een extra buitenbad.

ChristenUnie: Voor welke problemen is dat een oplossing?

PvdA: Het huidige zwembad is voor zwemles en het 50 meter-bad is voor de IJsselmeeuwen. Nu is er meer financieel mogelijk, dus wij zijn voor het upgraden van het zwembad.

D66: Kan het bad wel uitgebreid worden? Het onderzoek zegt: nee. Zijn de technische problemen niet te groot?

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Update van het Focustraject (12-03-2018)

Datum 12-03-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers

Verslag van de vergadering

De presentatie over het Focustraject heeft tot doel een tussentijdse tussenstand te geven. Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van verduidelijkende vragen, en het meegeven van aandachtspunten.

De voorzitter geeft het woord aan het College. Zij geeft aan dat het Focustraject een langlopend traject is en dat het gecontinueerd wordt. Graag wil zij de raad meenemen in de actuele stand van zaken. De placemat van het Focustraject is daarbij een handig hulpmiddel.

Menno Kelhout geeft een toelichting bij de presentatie als ambtelijk ondersteuner. Hij begint met de eerder geformuleerde doelen: een goed ondernemersklimaat, het aantrekkelijk zijn voor de krachtige Zutphenaren en er ook zijn voor de kwetsbaren.

De placemat verbeeldt het traject. Het middnldeel toont alle betrokken partijen. Per speerpunt zal een resultaat worden genoemd. De binnenstad van Zutphen: we weten hoe mooi het is, maar we moeten er trots op zijn en goed vermarkten. We hebben 900 monumenten en dat is een enorme kans. De Poort van Zuid geeft ook veel perspectief. Het aantal bezoekers is het afgelopen jaar met 10% gestegen.

De volgende sheet is cleantech, waarbij belangrijkste lijn de versterking van het ecosysteem. Het laten zien en verbinden van de zaken die er al zijn. Het Cleantech centrum is daarbij de belangrijkste speler bij de profilering rondom dit thema. Het Cleantech startersfonds maakt startups mogelijk, waarbij het bedrijfsleven ook deelneemt.

Daarna volgt het thema wonen: waarbij we een verdeling zien van 80% koop en 20% huur bij de 250 te realiseren woningen. Appartementen in duurdere categorie doen het erg goed. We proberen daarbij de balans te bewaren tussen meer kapitaalkrachtigen aantrekken en er ook blijven voor de kwetsbaren. Bij verbetering van woningen gaat het vooral om afspraken over duurzaamheid met woningcorporaties. De uitvoering moet hiervan nog komen.

Samen werk bereikbaar maken is het volgende speerpunt. Voorbeeld is de samenwerking bij het opleiden van verkeersregelaars, de gemeente draagt hierbij kosten van opleiden en outfits en de werkgever biedt een aanstelling. De cijfers tonen dat de werkloosheid aanzienlijk gedaald is tot 5,2%.

Innovatie in de zorg: “Anne” is een voorbeeld van digitale ondersteuning in een zorginstelling. De fysieke nabijheid is minder van belang, maar je moet wel adequaat kunnen inspelen.

Laatste speerpunt is de cleantech regio: versterking van de oriëntatie. In het boekje vind je de agenda en de betrokken bestuurders.

Dit zijn de 6 speerpunten, waar we resultaten op boeken. In de update is een overzicht te zien van de middelen die zijn besteed. Wanneer we willen doorgaan met dezelfde omvang dan moeten we de komende jaren nog wel wat doen aan de financiering. Vanaf 2019 is van de benodigde 2 miljoen, er 1 miljoen reeds opgenomen in begroting, half miljoen is te vinden in de ruimtelijke hoek. Betekent wel dat we meer ons best moeten doen. Tegen de zomer willen we de keuzes met de raad bespreken.

De volgende sheet gaat over de aandachtspunten: waar zouden we de komende periode aandacht voor willen hebben? Wat is in periode na verkiezingen belangrijk? Belangrijk kenmerk is partnerschap met partijen in de samenleving. Je ziet bij elk speerpunt dat relaties zijn gelegd met partijen in de stad, om er samen iets van te maken.

De inzet op verwerven van aanvullende financieringen: bij bijv. de provincie Gelderland zijn we nog niet goed aangehaakt. Hier wordt nu met externe hulp aan gewerkt. Dit maakt stevig financieel inzetten mogelijk.

Dit is een tussenstand na de eerste anderhalf jaar. We realiseren dat er na de verkiezingen aanpassingen en accentverschillen nodig kunnen zijn. Dit is het moment om het te delen met elkaar.

Kelhout geeft de gesprekspunten voor zo direct: herkent u zich, en wat vindt u belangrijk in komende periode en heeft u suggesties?

De voorzitter opent de vragenronde.

De PvdA ziet vooral bij het onderdeel werk mooie resultaten. Er is wel behoefte aan concrete cijfers bijvoorbeeld over de groei van het extra aantal banen. Bij de financiële onderbouwing staan besparingen die niet gehaald zijn. Bijvoorbeeld de besparingen door zero based budgetting. We willen graag hardere formulering van resultaten.

De VVD heeft met veel plezier de presentatie gelezen. Wat niet vergeten moet worden is, dat in de binnenstad ondernomen wordt. Daar willen we aandacht voor. Bij zorg zoeken we ook innovatie op de manieren waarop we aan het werk zijn. Graag aandacht hiervoor in de volgende periode. Wat de cleantech regio moet niet de Achterhoek worden vergeten. Bij werk is een verschil tussen kwalificaties van werkzoekenden en dat wat gevraagd wordt. Daar moet de link tussen opleidingen en bedrijfsleven heel belangrijk zijn.

D66 vult aan op de PvdA en wil graag prestatie indicatoren laten inbouwen. Wordt er bij het thema wonen ook rekening gehouden met de (doorstroming) van ouderen.

De Stadspartij heeft ook een opmerking over wonen: de insteek duurdere huurwoningen voor kapitaalkrachtigen, dat missen wij in de presentatie. Ook wordt dit gemist bij het aantrekken van cleantech ondernemingen. Daarnaast is de vraag: wat levert het concreet aan arbeidsplaatsen op?

Het CDA ziet het focustraject als een ruwe diamant die constant moet worden bijgeslepen. Zij mist de verbinding nog tussen de verschillende onderdelen, bijv. cleantech met de zorg. We zagen laatst bijv. de presentatie in de raad van een hittekaart vanuit Apeldoorn, terwijl wij zelf ook deze mogelijkheden hebben.

De ChristenUnie vraagt aandacht voor het terugdringen van zwerfafval in kader van onderwerp wonen en veiligheid.

Het College reageert op de vragen en opmerkingen. Zij heeft aantal aanbevelingen gehoord. Er komt nog een forumspecial over cleantech en hierin wil zij de diepte ingaan met dit onderwerp. De binnenstad kwam vanavond vaak terug. Ondernemen in de binnenstad is voorwaardelijk. Innovatie in de zorg is belangrijk voor volgende periode. Wat betreft de Achterhoek, is eerder door de Raad gekozen voor samenwerking in de Stedendriehoek, met uitzondering van het thema toerisme. Wat betreft verbetering van werkgelegenheid, denken wij aan niet aan universitair onderwijs maar aan het opleiden van ‘handjes’ omdat je hier ook de verbinding kunt maken met de monumentale binnenstad. Daar wordt studie naar gedaan.

De PvdA vraagt naar de financiering van de Poort van Zuid. Volgens het College is het hierbij lastig dat de provincie totaal cleantech als uitgangspunt wil, en er zijn hier veel gesprekken over geweest zonder vruchtbaar resultaat.

Burgerbelang vindt de keuze voor de ‘handjes’ verstandig, maar bij de zorg is het handig ook op HBO’s binnen de stad te halen.

Het College zegt dat dit een heel langdurige strijd is.

De VVD merkt op dat de vacatures in de zorg op MBO niveau zijn. Daar moeten we goed op letten omdat hier veel mensen uitvallen.

Het College zegt over het verbinden van de onderwerpen dat het een uitdaging is. Woonklimaat binnenstad sta ik van de opmerking te kijken over zwerfafval. Dat herken ik niet.

De VVD weet van de keuze voor de Stedendriehoek, maar zegt dat stevige relaties met bedrijven in Achterhoek belangrijk zijn.

Menno Kelhout laat n.a.v. de vragen over cijfers naar de Monitoring Strategische Speerpunten, waarvoor medio 2017 gesprekken met de Raad zijn gevoerd. Vanaf 2018 worden deze opgenomen in de P&C cyclus. Op die basis kunt u de voortgang volgen over het totaal. Op een aantal cijfers kan ik specifieker ingaan, bijv. wonen. Op 22 februari jl. hebben we hierover een bijeenkomst gehad. De nieuwbouwproductie 2013-2017 kwam hierbij aan de orde in de verschillende categorieën. 26 procent hiervan was bestemd voor de marktsector van huurwoningen, dat is aanzienlijk. De bezetting van die woningen loopt heel goed. Een ander voorbeeld hiervan is de groei van het aantal unieke bezoekers aan de binnenstad met 10 procent.

Kelhout noemt een voorbeeld van groei van werkgelegenheid door de komst van Daly Plastics met 40 mensen extra. Dit raakt zowel cleantech als de ambitie om mensen aan te trekken die wat te besteden hebben. Er zal hier ook een behoefte voortkomen voor woningen. Zo versterken de speerpunten elkaar.

De PvdA wil graag over de verbanden die spelen. Jongeren die starten op arbeidsmarkt hebben behoefte aan huisvesting.

Het CDA wil weten waarom een aanvraag voor de bouw van ‘Tiny houses’ is afgewezen omdat het niet in speerpunten paste.

Burgerbelang wil weten hoe we de doorstroming vanuit sociale woningen kunnen bevorderen.

Het College antwoordt dat er regels zijn voor scheefwonen, en dat dit een onderwerp is voor de portefeuillehouder. Woningen moeten voor de goede doelgroepen beschikbaar zijn.

De VVD wil nog aanvullen dat er een aanvulling op focustraject komen, dat er bij versterking van woonklimaat ook op de minder kapitaalkrachtige groepen moet worden gericht.

De voorzitter sluit hierna de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta (12-03-2018)

Datum 12-03-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de inspreker van de cliëntenraad het Plein de heer Derks. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen.

D66 vraagt of het als niet angstig wordt ervaren dat er geen jobcoaches met de Wsw-medewerkers meegaan richting het Zutphens werkbedrijf.

De heer Derks heeft aan dat ieder verandering die er plaats vindt als beangstigend door de cliënt wordt ervaren.

GroenLinks wil weten hoe er met de geschetste agressieve houding van Delta richting de gemeente Zutphen wordt omgegaan ? Valt daar nog op te sturen ?

Voor de heer Derks is het duidelijk dat deze houding jegens de gemeente Zutphen niet ten goede komt aan de beschutte mensen die vallen onder de gemeente Zutphen. Hem is niet duidelijk wat daar aan te doen is.

CDA vraagt zich af of deze negatieve houding jegens de gemeente Zutphen al langer bestaat

Dhr Derks vermeldt dat dit ongeveer al een maand duurt

De ChristenUnie wil weten of de cliëntenraad dit onderwerp heeft aangesneden bij de directie van Delta. Zo ja wat was de reactie daarop

Dhr Derks zegt dat het aangekaart is echter dat de reactie feitelijk was dat Zutphen dit zelf veroorzaakt heeft door een eigen werkbedrijf te willen opstarten.

PvdA wil weten of de medewerkers uit Zutphen bij Delta nu anders worden behandeld dan

Dhr Derks bevestigt dat.

BewustZW wil weten of het college van Zutphen van dit feit op de hoogte is.

Het college geeft aan dat de groep van 100 mensen die er nu nog intern beschut werken alleen uit Zutphen en Brummen afkomstig zijn. Het overgrote deel daarvan werkt in Zutphen

De anderen zijn al uitgeplaatst binnen de andere 3 gemeenten.

VVD concludeert dat de medewerkers uit Zutphen anders behandeld worden sinds de uittreding uit de GR. Klopt dat ?

Het college geeft aan dat bij Delta alleen nog mensen met beschut werk uit Zutphen en Brummen bij Delta werken. Het heeft tot nu toe geen signalen ontvangen dat er nu anders met deze mensen wordt omgegaan dan met mensen uit andere gemeenten. Het college neemt dit signaal wel mee in de bespreking van het dagelijks bestuur

Burgerbelang vraagt zich af of het college ook vindt dat de negatieve houding jegens de gemeente Zutphen en daarmee ook jegens de beschutte zutphense Wsw-medewerkers niet acceptabel is.

Het college beaamt dat en geeft nogmaals aan dat zij het mee zal nemen in het overleg met het dagelijks bestuur.

Burgerbelang wil dat het college hier snel actie op moet ondernemen.

Het College geeft aan dat DB overleg waarin dit wordt besproken morgen al is.

De PvdA vraagt zich af dat als het zutphense werkbedrijf eerder was gestart er sneller in deze situatie opgetreden zou kunnen worden door de wethouder

Het college geeft aan dat in een werkbedrijf Zutphen zelf de sturing ter hand neemt en dus

eerder kan handelen.

De ChristenUnie vindt het logisch dat een dergelijk onderwerp niet op management niveau

besproken is. Ze wil echter wel weten hoe het college de waarheid bij het dagelijksbestuur van GR

boven water krijgt.

Het college wil direct nagaan hoe het nu zit met het opvoeren van druk op de Wsw-

werknemers zoals de cliëntenraad aangeeft en wil daarnaast ook direct weten hoe er in dit kader nu over Zutphen gesproken wordt.

D66 vraagt zich af waarom dit voorval niet eerder besproken is.

CDA vindt het belangrijk dat de verhouding tussen alle betrokken partijen bij deze uittreding goed moeten blijven zodat werknemers er niet de dupe van worden.

SP wil weten wat er gebeurt met de mensen die beschut werken en die later niet gedetacheerd

kunnen worden.

Het college geeft aan dat er getracht wordt om deze mensen extern te plaatsen al dan niet

gedetacheerd bij een werkgever. Lukt dat niet, mogelijk 80 mensen, dan wordt een plek

gezocht bij bijvoorbeeld Trajectum of ZoZijn waar zorgmatige begeleiding plaatsvindt.

De Stadspartij vraagt zich af hoe het kan dat er zo’n groot verschil zit in de kosten die in een eerder stadium zijn besproken en die er nu in het voorstel zitten ?

D66 benadrukt dat er een overleg zou komen indien de kosten afwijken van wat het college in eerste instantie verwachtte. De partij wil weten waarom het college van deze afspraak afgeweken is.

De PvdA wil weten wat het college gaat doen om expertise binnen het nieuwe Zutphens

werkbedrijf binnen te halen.

Het college benadrukt dat de inzet van Zutphen is om in het nieuwe werkbedrijf, personeel

van Delta en daarmee expertise over te nemen. Dit met het doel om de kosten zo laag

mogelijk te houden en om kennis mee te nemen. Tevens is daarbij van belang dat er zo

weinig mogelijk verandering voor de Wsw-medewerkers merkbaar is. Het college vond

daarbij dat de GR een organisatie werd met een te zware management top.

De GR wilde geen uitreding maar de Regeling verder door ontwikkelen.

Zutphen en Brummen hebben vervolgens voorgesteld om een nacalculatie na ca 2 jaar in te

voeren als zowel de GR en het werkbedrijf Zutphen zich verder hebben ontwikkeld en de

benodigde formaties duidelijk zijn. De verplaatsing van de werknemers is tegen die tijd dan ook duidelijk.

De GR wilde dat niet en wilde alleen een schadelast afspraak over het werk dat Zutphen en

Brummen gezamenlijk uit de GR halen en over het personeel dat daar tegenover staat.

Deze schadelast bestaat uit 22,2 fte tegen een bedrag van € 100.000/ fte.

Het college is er niet bij de raad op terug gekomen omdat zij de bespreking in is gegaan met het

vertrouwen van de raad en omdat het college geacteerd heeft binnen de met de raad

afgesproken bandbreedte.

D66 verwondert zich dat het college niet binnen de bandbreedte is gebleven die is

afgesproken over het beheerst houden van de kosten en het meenemen van expertise. Dit in

tegenstelling tot de met de raad gemaakte afspraken

BewustZW is benieuwd wat de fracties in de andere gemeenteraden van de uitreding uit het GR van Zutphen en Brummen vinden.

SP is niet verwonderd over de uitkomsten. Het onderzoekrapport van Robert Capel was

hier duidelijk genoeg over. De partij vindt het resultaat echter wel tegenvallend maar

rekent dat de wethouder niet aan.

Stadspartij wil weten wat er gebeurd is waardoor de resultaten nu zo anders zijn dan in de

voorgaande gesprekken werd voorgespiegeld.

De ChristenUnie vraagt zich af waarom er schade is voor de vertrekkende gemeente Zutphen

en Brummen. Er is immers sprake van het overnemen van 22,2 fte door deze 2 partijen en

daar moet ook nog voor betaald worden.

Het college vermeldt dat er een schade last is omdat je werk meeneemt waardoor er een risico

ontstaat voor het achterblijvend personeel. Er wordt ahw een deel van de omzet meegenomen.

De 5 colleges van de betrokken gemeenten hebben ingestemd met het bekende resultaat.

In Brummen bespreekt het as donderdag in behandeling. Lochem en Bronckhorst zijn

geïnformeerd via een memo van beide colleges en in Voorst wordt een motie hierover

Als uittreedkosten wordt in het rapport het bedrag 1,5 miljoen genoemd. Hierin zit een

groep van 80 Wsw-werknemers verdisconteerd die in dienst zijn van de gemeente Zutphen

zijn. De GR wil de dienstverlening voor deze groep voortzetten voor 0 euro echter zij wil dan

wel de detacheringsvergoeding houden. Door deze groep wel over te nemen onder de

genoemde criteria zou de gemeente een meeropbrengst van 3 ton per jaar hebben. Na 3

jaar zou dan een miljoen euro zijn terug verdiend.

Verrassend was dat de GR zijn totale formatie wilde behouden en dat zij nog niet weten hoe

de verdere doorontwikkeling van de GR er nu uit gaat zien. Er is wel een werkgarantie

afgegeven aan de mensen die nu onder de Regeling werkzaam zijn.

D66 twijfelt of er wel goed zicht is geweest in de handelswijze van de betrokken partners in

de GR

Het college geeft aan dat zij altijd transparant is geweest over haar stappen echter de partners in de GR volgens haar niet. Zij kan daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Volgens de ChristenUnie zijn de onderhandelingen vrij hard gespeeld. Er is geen schade voor

de overblijvende leden in de GR, echter zij krijgen wel een behoorlijke vergoeding.

Tevens vindt zij in het voorstel niet terug dat er constructief gezocht is naar een oplossing

waarbij de mens centraal staat. De partij verwijt dit niet de wethouder maar maakt zich wel

zorgen over deze ontwikkeling.

Het college benadrukt dat het hier gaat om mensen met een ambtelijke status waarvoor de

vergoeding van € 100.000,--per fte een goed uitgangspunt is.

De GR ging het vooral om de schadelast. Voor de gemeente Zutphen en Brummen gaat het

vooral om het feit dat er voor de Wsw-werknemers zo weinig mogelijk verandert in zowel

het werk als in de begeleiding.

VVD vraagt zich hoe groot de kans is dat mensen vanuit de GR de vacatures van het nieuwe

werkbedrijf in Zutphen gaan vervullen ?

Het college verwacht dat er mensen geïnteresseerd zullen zijn in de nieuwe functies bij het Werkbedrijf Zutphen. De gemeente heeft nog voorgesteld dat dan sprake zouden kunnen zijn van een interne kandidaat waardoor de overgang soepel zou kunnen verlopen. De GR wilde dat echter niet.

De ChristenUnie vindt dat als er sprake is van verschuiving van personeel naar het werkbedrijf, er op basis van nacalculatie het meer dan redelijk is dat er geld terug gaat naar het nieuwe werkbedrijf.

De partij vraagt zich tevens af wat er gebeurt als we niets veranderen, weer naar de

onderhandelingstafel gaat.

Het college geeft aan dat er bij geen akkoord het toekomstig voorstel er niet beter op

zal worden. De uittreedsom van 2,3 miljoen zal niet naar beneden gaan. Ook zal er geen

personeel kunnen worden overgenomen en komt er geen mogelijkheid tot nacalculatie.

De gemeente zal dan moeten wachten hoe de doorontwikkeling van de GR gaat lopen en als

dat onvoldoende is voor een levensvatbaar proces dan lopen wij het risico op een liquidatie

De VVD wil weten hoe het zit met de benodigde arbeidsplaatsen die in Zutphen nodig zijn bij

een uitreding uit de GR.

Het College geeft aan dat het werkbedrijf Zutphen de gehele regionale arbeidsmarkt nodig heeft. De helft van de accounts van werkgevers van GR Delta zullen meegaan naar het

werkbedrijf Zutphen. Daar kunnen vele werknemers veel ervaring opdoen. Voor de mensen met een Wsw-indicatie uit Zutphen die in Voorst, Lochem of Bronckhorst

werken, geldt dat zij een andere jobcoach krijgen. Het voordeel hierbij is dat de detacheringvergoeding naar het werkbedrijf Zutphen gaat.

De Stadspartij vindt dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming in de raad. Dit komt

omdat zij de samenhang wil zien in het sociaal domein. Zij wil weten wat er gebeurt als we dit besluit aanhouden.

Het college vindt het dan wel van belang hoelang het voorstel wordt aangehouden. Als dit te lang duurt dan loopt de spanning wel op in verband met de opbouw van het werkbedrijf.

Het college wil van ChristenUnie en het CDA weten of zij de uitvoering van de motie in Voorst, als die

wordt aangenomen, willen afwachten. In die motie gaat het voornamelijk om de haalbaarheid van de

voortzetting van GR door te rekenen. Dat kan mogelijk een jaar vertraging opleveren.

De ChristenUnie wil alleen weten of die motie wordt aangenomen.

Na telling van de stemmen concludeert de voorzitter dat 8 van de 11 aanwezige partijen het

voorstel nog niet rijp acht voor besluitvorming in de raad.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering

 

 

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Technisch Blok 12 maart 2018 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 12-03-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA. Verwoort
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich twee insprekers gemeld, te weten mevrouw Ter Velde namens Stichting ‘Rivierdorp en Stad op één lijn’ en de heer Volma namens Stichting Warnsveld Zutphen Hoogspanningsvrij. De insprekers krijgen de gelegenheid hun betoog te houden bij agendapunt 7.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 12 maart 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 12 maart 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Benoeming dhr. B.M. Duizer als raadsadviseur en eerste locogriffier van de gemeenteraad van Zutphen

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

Conclusie: Het benoemingsvoorstel zal als hamerstuk op de raadsagenda worden geplaatst.

5b. Toetredingsverzoek Gemeente Heerde tot de gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek

De VVD heeft geconstateerd dat Heerde onder een andere arbeidsmarktregio valt. Heerde zet wel de nodige stappen om alsnog bij de Stedendriehoek aan te sluiten. Spreker vraagt hoe de Provincie dit wil afdwingen.

Het College licht toe dat het antwoord op deze vraag schriftelijk zal volgen vòòr de raadsvergadering. Het College zal positief adviseren over de aansluiting.

Conclusie: Het Technisch Blok concludeert dat na de schriftelijke beantwoording door het College zal worden besloten of voorliggend voorstel een hamerstuk wordt.

5c. Ontwerp Geluidsreductieplan industrieterrein de Mars gemeente Zutphen

GroenLinks heeft vernomen dat de bewoners rondom De Mars momenteel niet veel geluidsoverlast ervaren. De vraag is gericht op de toekomstverwachting, wat dit punt betreft, rekening houdend met de verdere invulling van de kavels.

Het College licht toe dat het geluidsreductieplan wordt opgesteld omdat de gemeente anders geen vergunning kan afgeven aan de onderneming die daarom heeft gevraagd. De genoemde norm betreft het geluid in z’n totaliteit. Een geluidstoename is geen optie. Er vindt een verdeling over de kavels plaats. In de nabije omgeving wordt in ieder geval niet legaal gewoond; mocht er sprake zijn van bewoning dan is dit illegaal.

GroenLinks vraagt aandacht voor de woningen langs de Deventerweg en de Noorderhaven. Het College spreekt over een totaalnorm, maar spreker stelt vast dat er toch nog wel geluid bij kan komen. Spreker zou graag zien dat er daadwerkelijk sprake is van geluidsreductie en geluidsreducerende maatregelen.

Ook ziet GroenLinks graag dat de totale geluidsruimte niet wordt ingenomen. Dit kan ook worden ervaren als een stimulans. Als bedrijven geluidsreducerende maatregelen nemen, komt dat ten goede aan de totale geluidsemissie.

Het College acht dit een mooie aanvulling en neemt dit mee, maar dat is niet de wijze waarop de norm is vastgesteld.

Het CDA vraagt of de mogelijkheid bestaat dat woningbouw en bedrijven met elkaar in de knel komen als er in de toekomst dicht bij bedrijven woningbouw gaat plaatsvinden.

Het College antwoordt dat dit juist met dit plan is verholpen. Desgevraagd geeft het College aan, dat dit onderwerp momenteel niet aan de orde is voor andere bedrijventerreinen.

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk kan worden doorgeleid naar de raad.

Conclusie: Het bestemmingsplan zal als hamerstuk op de raadsagenda worden geplaatst.

5d. Bestemmingsplan 'Leesten, 1e herziening'

De VVD vraagt waarom het College de zienswijze van het Waterschap terzijde heeft geschoven.

Het College meldt dat de zienswijze een dag te laat binnen kwam. In contacten met het Waterschap was al afgesproken dat op deze wijze zou worden gehandeld.

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk kan worden doorgeleid naar de raad.

Conclusie: Het bestemmingsplan zal als hamerstuk op de raadsagenda worden geplaatst.

6. Motie: Afgesloten honden speelplaatsen

Burgerbelang doet een ordevoorstel. De fractie verzoekt dit onderwerp in een specifiek theamaforum te behandelen. Aan het College wordt gevraagd een klankbordgroep te vormen. Deze klankbordgroep kan dan input leveren in het Forum.

De SP geeft aan dat het aan de Agendacommissie is om dit voor een Forum te agenderen. Voor de SP is een afzonderlijk Forum niet nodig.

De voorzitter constateert dat de mening van de SP door de overige fracties wordt gedeeld. Het voorstel van Burgerbelang is ook reeds aan de orde geweest in het Presidium. Het Presidium heeft aangegeven dat de Agendacommissie hierover beslist. Als de tijd in dit Technisch Blok onvoldoende is, kan de bespreking worden geschorst en zal de Agendacommissie besluiten over agendering voor een Forum. Spreker geeft vervolgens het woord aan de indieners van de motie, zijnde de fracties van Burgerbelang en het CDA.

Burgerbelang licht de motie toe. De combinatie van loslopende honden met andere gebruikers kan tot lastige situaties kan leiden. De indieners denken dat het afsluiten van losloopgebieden een oplossing biedt. Mensen die geen honden hebben en honden als lastig ervaren zijn hiermee geholpen. Een klankbordgroep vanuit de samenleving zou aan kunnen geven welke plaatsen geschikt zijn als afgesloten losloopgebied en hoe dit gestalte kan krijgen. Het Walhalla en de praktijkschool zouden hierbij betrokken kunnen worden.

Het CDA denkt dat afgebakende plekken ook bijdragen aan de handhavingstaak.

De PvdA heeft op zich geen problemen met deze motie, maar in bepaalde wijken hebben bewoners samen met het wijkteam binnen een jaar een hondenspeelplaats gerealiseerd. De PvdA meent dat dit op andere plaatsen ook mogelijk is en denkt dat de oplossing niet ligt in het plaatsen van hekken om alle losloopgebieden.

Burgerbelang vraagt niet om alle losloopgebieden van een hek te voorzien. Feit is wel dat niet alle wijken over een wijkteam beschikken.

De indieners wensen meer hondenspeelplaatsen dan de huidige vijftien.

De VVD vindt de motie sympathiek en zal deze ondersteunen. Wel vraagt de fractie aandacht voor handhaving op plaatsen waar loslopende honden nièt zijn toegestaan.

ChristenUnie vindt de motie eveneens sympathiek en zal deze steunen. Spreker vraagt of de indieners meer losloopgebieden wensen of aanpassing van de bestaande.

Burgerbelang licht toe dat het losloopgebied bij de vijver bijvoorbeeld zou kunnen worden verplaatst naar een locatie die kan worden afgesloten. De indieners vragen geen uitbreiding van het aantal losloopgebieden.

GroenLinks vraagt vanuit welke bronnen de indieners de signalen over lastige situaties hebben ontvangen. Voorts vraagt GroenLinks wat de wijkteams in dezen kunnen betekenen. Met een specifieke wijkaanpak kunnen doelgroepen dichter bij elkaar worden gebracht dan met een gemeentelijke aanpak.

Burgerbelang geeft nogmaals aan, dat sommige wijken geen wijkteam hebben. Bewoners kunnen dan nergens met hun vragen terecht. De wijkregisseurs kunnen blijkbaar niet in die behoefte voorzien. Spreker heeft de signalen ontvangen door het bezoeken van de losloopgebieden. Een aantal daarvan behoeft aandacht.

BewustZW informeert wat wordt bedoeld met een natuurlijke afscheiding.

Burgerbelang had dit tijdens een presentatie in een thematisch Forum willen toelichten. Met wilgentakken kan een natuurlijke afzetting worden gemaakt.

De ChristenUnie vraagt aandacht voor de opdracht van de klankbordgroep. Als de klankbordgroep wordt ingesteld, dient zij wel met de hondenbezitters in de wijk in overleg te treden.

Burgerbelang wijst erop dat de uitlaatgebieden hetzelfde blijven, alleen mogen op sommige plaatsen de honden niet meer loslopen.

Het CDA stelt dat de kaart met losloopgebieden een update nodig heeft. De meedenkavond over hondenbeleid werd door veel belangstellenden bezocht.

D66 vraagt zich af of een gemeentebrede klankbordgroep wel meerwaarde heeft. Binnen een wijk kan namelijk al heel veel worden bereikt.

Burgerbelang geeft aan dat de mensen nu niet weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.

De PvdA is van mening dat het tijd wordt om de proef met zakjes en afvalbakken te evalueren; dat zou mooi gecombineerd kunnen worden met een evaluatie van het hondenbeleid in brede zin. Er zijn best veel mogelijkheden om te helpen in delen van de stad waar geen wijkteams zijn, maar dat hoeft niet per definitie middels een klankbordgroep.

Burgerbelang bedankt iedereen voor de verhelderede vragen en de op- en aanmerkingen. Wellicht verdient de motie aanscherping voordat deze in de raad wordt behandeld.

De voorzitter stelt vast dat de motie nu niet doorgaat naar de raad maar eerst zal worden aangescherpt.

Conclusie: de indiener zal – rekening houdend met de inbreng tijdens het TB - de motie aanscherpen voordat deze voor raadsbehandeling wordt ingebracht

7. Lijst ingekomen stukken Raad 12 maart 2018

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ter Velde, inspreker bij ingekomen stuk C5, brief (13-02-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 117825)Wet Energie Transitie.

Mevrouw Ter Velde wijst op het besluit dat is genomen door de Tweede Kamer, dat ook armlastige gemeenten moeten kunnen verkabelen. De Provincie Gelderland heeft inmiddels anderhalf miljoen euro hiertoe toegekend aan de gemeente Apeldoorn.

Uit contacten met de Provincie is voorts gebleken dat de Provincie ervoor openstaat dat vrijkomende grond een bestemming krijgt die past bij de provinciale doelstellingen, zoals bebossing om klimaatstress tegen te gaan. Primair zou de gemeente Zutphen een haalbaarheidsonderzoek moeten uitvoeren. Dan wordt duidelijk met welke techniek en tegen welke kosten de kabels kunnen verdwijnen. De kosten van het Rijk worden via de energienota aan de burgers doorberekend. Dat betekent dat de inwoners van Zutphen ook meebetalen aan de landelijke verkabeling, ook al zou er in de eigen gemeente feitelijk geen sprake van verkabeling zijn. Door milieuspecialisten wordt de situatie in Zutphen als één van de meest ernstige in Nederland beschouwd. De kinderen van het ACZ mogen niet onder de kabels wonen, maar dit zou voor alle kinderen moeten gelden, vanwege de hoge concentraties fijnstof. De gemeente heeft nu de kans om de kabels definitief onder de grond te krijgen en de gemeente duurzaam te vergroenen. Er is echter weinig tijd.

De gemeente kan tot 1 januari 2020 een aanvraag voor verkabeling indienen, waarbij het principe wordt gehanteerd ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Er zit dus tijdsdruk op het haalbaarheidsonderzoek en de Zutphense politici moeten hiermee snel aan de slag gaan, om de laatste kans niet te laten passeren.

BewustZW wenst een reactie van het College.

Het College vindt dat het woord aan de politiek is. Er is een motie ingediend en het College lijkt het niet wenselijk om daarop vooruit te lopen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Volma, inspreker bij ingekomen stuk C5, brief (13-02-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 117825)Wet Energie Transitie.

De heer Volma wijst op het feit dat in gebieden met hoogspanningsleidingen meer kinderen aan leukemie lijden. Zij hebben tweemaal zoveel kans op leukemie als elders. Elk geval van kinderleukemie dat voorkomen kan worden, is er één. Het beschermen van burgers is een primaire taak van de gemeente. Zutphen zou de kans op leukemie dus moeten verlagen, maar helaas heeft de gemeente Zutphen tot op heden de kop in het zand gestoken. Inspreker heeft in een gesprek met de wethouder een cruciale denkfout geconstateerd. Het wachten op een wetenschappelijke verklaring wordt door de gemeente misbruikt om de invloed van hoogspanning op leukemie in twijfel te trekken. Inspreker vindt dit een gevaarlijke en kwalijke denkfout en vraagt zich af waarom de gemeente zich niet aan de Wet hoeft te houden.

Voorts is aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur niet uit te sluiten. Als de gemeente wacht tot na 2020, dan is de consequentie dat de gemeente op eigen kosten moet verkabelen.

Inspreker begrijpt niet waarom een organisatie als de gemeente Zutphen dit risico bewust neemt. De huidige coalitie heeft nu de kans om te starten met het haalbaarheidsonderzoek. Een haalbaarheidsonderzoek leidt nog niet tot verplichtingen, maar is wel een belangrijk statement naar de inwoners, dat de gemeente de gezondheid van haar inwoners serieus neemt.

De PvdA en Burgerbelang wensen inzage in het wetenschappelijk onderzoek, waar inspreker aan refereert.

Inspreker zegt toe het wetenschappelijk rapport toe te zullen zenden.

8 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 maart 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 12-02-2018

Besluit: Het Forumverslag, gedateerd op 12-02-2018, wordt conform vastgesteld.

9b. Technisch Blok 12 februari 2018

Besluit: Het verslag van het Technisch Blok, gedateerd op 12-02-2018, wordt conform vastgesteld.

9c. Forumverslag 15-02-2018

Besluit: Het Forumverslag, gedateerd op 15-02-2018, wordt conform vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Bijlagen

Presentatie initiatief kunstwerk 'Poort de ontmoeting' bij de Noorderhaven en informeren over Kunst in de publieke ruimte (12-03-2018)

Datum 12-03-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers

Verslag van de vergadering

Aanwezig:

Stadspartij: Boersbroek

GL: Putker

CDA: Brunsveld

CU: Klein Bennink

SP: N. Muller

BB: Verschure

VVD: Siebelink

PvdA: Heitling

D66: Brouwer

 

Verslag:

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan dhr. Leopold.

Dhr. Leopold presenteert zijn initiatief voor een kunstwerk bij de Noorderhaven. Zijn presentatie is bij de vergaderstukken terug te vinden.

De voorzitter geeft het college de gelegenheid om een toelichting te geven op kunst in de openbare ruimte.

Het college geeft aan dat er in de afgelopen periode een aantal initiatieven zijn geweest. Hierbij worden met name genoemd het beeld van Ida Gerhardt en het beeld van de badende dame. Het college geeft aan dat er op dit moment geen heldere richtlijnen zijn voor het beoordelen van initiatieven voor kunst in de openbare ruimte. In de cultuuragenda is wel opgeroepen om met initiatieven te komen.

GroenLinks: Kijkt uit naar een goede visie van de gemeente op kunst in de openbare ruimte. Kunst in de openbare ruimte is een goede toevoeging. Het is nu lastig om initiatieven te beoordelen. Eerst moeten randvoorwaarden geformuleerd worden. Misschien kan er ook aangehaakt worden bij onderwerpen uit het focustraject als CleanTech of duurzaamheid. Een andere suggestie is om prijsvragen uit te schrijven waarbij de burgers kunnen kiezen. Voor de financiering kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld de 1% regeling. Dat kan soms de angel uit discussies over de kosten halen.

D66: De Erfgoed Adviesraad adviseert uitbreiding van deze adviesraad met een deskundige op het gebied van kunst. Wat gaat het college met dit advies doen?

PvdA: Vindt dat er goed moet worden nagedacht hoe hier uitvoering aan te geven. Moet dat een uitbreiding van de adviesraad zijn, of misschien juist via open discussies in de stad?

VVD: Voordat een besluit wordt genomen moet er duidelijkheid komen over hoe hierover gecommuniceerd wordt, wie gaat bepalen of een kunstwerk er komt en wat het budget is. Er zijn nu teveel onzekerheden, er moeten eerst kaders gesteld worden en daarna moet worden bekeken hoe dit vorm te geven. Wordt de conclusie van de erfgoedadviesraad ook in de visie van het college betrokken?

SP: Er moet worden nagedacht hoe kunst beter uitgelegd kan worden. Pas met het verhaal eromheen gaat kunst daadwerkelijk leven. Verder moeten we ons realiseren dat alles dat mensen maken kunst is; ook als het niet door iedereen gewaardeerd wordt. De SP geeft verder mee dat bij kunst ook nagedacht moet worden over het verhaal van Zutphen.

Burgerbelang: Kunst betekent voor iedereen iets anders. Burgers moeten hier rechtstreeks bij betrokken worden. De vraag is hoe we dat gaan doen. Verder benoemt de fractie dat zorgvuldig moet worden omgegaan met bepaalde plekken, bijvoorbeeld het plein bij de Broederenkerk.

CDA: Denk ook na over functionele kunst. Een voorbeeld hiervan is de verlichting in de Marstunnel. Door combinaties te maken kunnen de kosten ook in verhouding blijven.

Het college is blij dat kunst in de openbare ruimte breed gedragen wordt en dat het ook wat mag kosten. Het college zegt toe voor de zomer met een conceptvisie hierover te komen die in het forum kan worden besproken. De ideeën die in dit forum zijn meegegeven worden hierin meegenomen. Het gesprek zal vervolgens onder meer moeten gaan over hoe we de samenleving hierbij betrekken. Het advies van de erfgoedadviesraad wordt ook in de visie meegenomen, maar dat zegt nog niet dat de voorgestelde lijn gevolgd wordt. Het verhaal van Zutphen wordt op verschillende manieren al voor het voetlicht gebracht. Er wordt veel gedaan aan de promotie van Zutphen. Dit hoeft niet altijd een criterium voor kunst te zijn. Andere invalshoeken kunnen verrassende ideeën opleveren.

Het CDA vraagt aan dhr. Leopold hoe hij de discussie heeft ervaren.

Dhr. Leopold geeft aan in verwarring te zijn. Hij is blij dat er dingen gaan gebeuren. Hij heeft hier veel moeite voor moeten doen. Over de realisering van zijn initiatief is er nog veel onduidelijk over eventuele kosten en budgetten. Hij heeft hierover wel contact gehad met projectontwikkelaar Heijmans en die is positief. De inschatting is dat het wel realiseerbaar is, maar deze gaat pas echt rekenen als er een besluit is genomen. Er is dus eerst behoefte aan duidelijkheid. Als de raad de kosten gedeeltelijk op zich wil nemen, ziet dhr. Leopold nog wel mogelijkheden voor aanvullende financiering via crowdfunding of sponsoring.

De Stadspartij dankt dhr. Leopold voor het initiatief en wenst het college succes met de uitwerking.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein (12-03-2018)

Datum 12-03-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 Er zijn twee onderwerpen die op de agenda staan, Budget voor de ontwikkelingen in het sociaal domein en Herziene begroting Het Plein 2018. Het voorstel is om het laatste te beginnen.

 1. Herziene begroting Het Plein 2018

Wethouder De Jonge: Ik kan mij goed voorstellen dat deze herziene begroting 2018 tot tot een schok heeft geleid bij het forum en gemeenteraad. In september 2015 heeft het DB van Het Plein de toenzittende directeur uit functie te ontheffen. Vervolgens is er een nieuwe interimdirecteur aangesteld met als opdracht om een analyse te maken van wat er speelde binnen Het Plein. Die analyse heeft de gemeenteraad besproken en vervolgens heeft dit geleid tot een opdracht om te komen met een plan van aanpak om Het Plein op orde te brengen. Bij dat op orde brengen hoorde ook een financiële vraag die ik de gemeenteraad heb gesteld eind 2016 en daar heeft u akkoord op gegeven. Dat geld was bedoeld voor drie zaken:

 1. het op orde brengen bedrijfsvoering
 2. het leren kennen klant
 3. een investering in houding gedrag kennis kunde van het personeel bij Het Plein

Dat heeft er toe geleid dat de bedrijfsvoering op orde is gebracht, en eind 2017 is een bestuursrapportage aan het DB kenbaar gemaakt waaruit bleek dat er tekorten waren. Op basis van die bestuursrapportage heeft u als gemeenteraad een zienswijze herziene begroting 2017 ingediend en heeft het AB van Het Plein het goed gevonden om te vragen om een realistische begroting 2018. Want op basis van de bestuursrapportage kon het AB en het DB de conclusie trekken dat de primitieve begroting van 2018 niet juist kon zijn. De bestuursrapportage heeft daarnaast een realistische begroting gebaseerd op een formatierapport. Dat rapport heeft Het Plein laten uitvoeren en daaruit bleek dat Het Plein over meer fte beschikte dan verwerkt in de primitieve begroting 2018. Dat opgeteld met de realistische cijfers ten aanzien van de Participatiewet en de WMO maakt dat de herziene begroting 2018 een gat laat zien voor Zutphen en Lochem bij elkaar van ongeveer 9 miljoen euro waarvan voor de gemeente Zutphen 8 miljoen. Met aftrek van de reeds gereserveerde middelen van ongeveer 2,3 miljoen zou het tekort voor de gemeente Zutphen voor het lopende jaar 2018 oplopen tot 5,5 miljoen euro. De Zutphense leden van het DB gold hebben de conclusie getrokken dat bij staand beleid dit het resultaat is. En deze begroting is bij het staande beleid zoals in opdracht gegeven bij de Colleges een goede begroting. Vervolgens is deze begroting aangeboden aan de Colleges en als Collegeleden hebben wij geconcludeerd dat het resultaat te groot is voor onze begroting, het tekort is te groot en dat maakt dat wij opdracht willen geven om de begroting naar beneden bij te stellen op basis van beleidsbesluiten. De voorbereidingen voor die beleidsbesluiten zijn in gang gezet en daar bent u over geïnformeerd. Er is een bestuursopdracht geformuleerd om te komen met bezuinigingen in het Sociaal Domein. Dit alles bij elkaar opgeteld maakt dat dat wij als College u adviseren als gemeenteraad om in uw zienswijze de AB leden van Het Plein om niet in te stemmen met de begroting en in plaats daarvan het college de opdracht te geven daadwerkelijk te komen met bezuinigingsvoorstellen.

 SP: Dit is de afgelopen vier jaar niet voorgekomen. Het is niet zo gek wat de wethouder voorstelt. De SP kan daar in meegaan maar interessanter is de discussie straks waarop wel of niet bezuinigd zal worden in het Sociaal Domein.

 PvdA: de PvdA heeft een suggestie om in de zienswijze aan Het Plein snelle besparingen toe te voegen naast de beleidsinhoudelijke keuzes. Daar waar in de uitvoeringsorganisatie snelle besparingen gerealiseerd zouden kunnen worden door processen te vereenvoudigen zou je een slag kunnen maken. Daarnaast de suggestie om bij de discussie over de beleidsinhoudelijke keuzes er ook een inzicht is in de uitvoerbaarheid, onder andere het verminderen van regeldruk, dat kan er ook toe leiden dat de uitvoering goedkoper wordt.

 D66: D66 is erg geschrokken van het tekort dat is ontstaan, met name dat het nu naar boven komt en niet eerder is opgevallen. Er zijn regelmatig voortgangsrapportages, daar moeten signalen uit zijn voortgekomen. Het kan niet dat nu in januari ineens zo’n groot tekort is. De gemeenteraad had er eerder bij betrokken moeten zijn.

 interruptie PvdA: we weten allemaal dat er de afgelopen jaren een tekort is, onder andere door de manier waarop de rijksmidddelen worden verdeeld en door de instroom van vluchtelingen wat ook leidt tot een groter beroep op de Participatiewet. Daarover zijn we altijd geïnformeerd dus de PvdA heeft moeite met het beeld alsof we worden verrast.

D66: De verbazing zit er in dat u niet verbaasd bent dat er zo veel tekort is. We zijn wel geïnformeerd, maar tot 2 miljoen en niet tot 9 miljoen. Ik kan me voorstellen dat je een keer een ton over het hoofd ziet, maar niet 9 miljoen, zeker niet als er regelmatig voortgangsrapportages zijn.

 Stadspartij: De Stadspartij kan zich aansluiten bij de verbazing van D66. Niemand heeft het zien aankomen, het was fijn geweest een vooraankondiging te krijgen. Wat de Stadspartij opvalt is het aantal fte dat genoteerd is. De Stadspartij kan niet begrijpen dat in de oorspronkelijke begroting 116 fte is opgevoerd en nu 160 fte. Dan heb je niet een persoon over het hoofd gezien. De Stadspartij is benieuwd waar dat verschil vandaan komt.

 Wethouder De Jonge: De primitieve begroting 2018 was gebaseerd op onjuiste aannames en de nieuwe op juiste aannames na het houden van een formatieonderzoek.

 VVD: Heeft de wethouder in haar rol als bestuurslid van de GR een verklaring voor 44 fte in de administratie of de begroting kwijt waren, wat zegt dat over de nauwgezetheid waarmee de formatie beheerd is door de directie.

 Wethouder De Jonge: Dat is een goede vraag, hier moeten we nog nader achter komen, het enige wat ik op dit moment weet is dat de primitieve begroting 2018 was gebaseerd op onjuiste aannames en de nieuwe is gebaseerd op wat er werkelijk speelt.

 VVD: De VVD wil de wethouder uitnodigen om te reflecteren op de begrotingsdiscipline die de directie in acht genomen heeft.

 GroenLinks: in aanvulling op VVD, misschien kan de wethouder iets meer duidelijkheid geven over wat er bedoeld wordt met onjuiste aannames.

 Interruptie VVD: De VVD slaat aan op het feit dat er een begroting is gemaakt op basis van verkeerde aannames. De VVD vraagt naar het oordeel van de wethouder in haar rol als bestuurder naar de discipline die de directie bij de ontwikkelingen in acht heeft genomen, en dat vindt de VVD een iets andere vraag dan GroenLinks.

 ChristenUnie: De ChristenUnie wil de vraag van VVD onderstrepen, temeer omdat de wethouder aangaf dat uit een formatieonderzoek blijkt dat er meer fte in dienst was. De ChristenUnie mag hopen dat geen formatieonderzoek nodig is als er 160 fte aan mensen in dienst is. Er moet iemand zijn bij Het Plein die weet wat voor personeel op de loonlijst staat en wat wordt ingehuurd. Daar mag de wethouder wel op reageren, wat u daar bestuurlijk van vindt want dit vindt de ChristenUnie heel zorgelijk.

 Interruptie BewustZw: 40 fte op de 160 fte, die kun je niet zo maar huisvesten in Het Plein.

 Wethouder De Jonge: u heeft gelijk, de 2e bestuursrapportage liet ons zien dat de primitieve begroting 2018 niet realistisch kon zijn. Dat is ook de reden geweest dat het DB de opdracht heeft gegeven om een formatieonderzoek te laten doen naar twee vragen:

 1. Wat is de omvang van de fte die op Het Plein actief is?
 2. welke formatie is er noodzakelijk voor de taken die hier belegd zijn?

Aangezien in het DB een lopend gesprek gaande is over dat de gemeente de taken hebben belegd bij Het Plein met daarbij onvoldoende formatie geld.

Vervolgens bleek uit het formatieonderzoek dat er een bepaalde omvang nodig is voor het uitvoeren van de taken en dat daar met name op het deel Werk 6,11 fte aan personeel en management te veel was. Daar hebben we stappen op gezet.

Als u mij vraagt: wie heeft er zicht op het aantal fte en wie gaat er over, is gedurende het proces gebleken dat de directie daarin niet altijd het finale oordeel heeft gehad.

 ChristenUnie: De vraag was een bestuurlijke reflectie, het antwoord van de wethouder was feitelijk hoe het binnen hun was gekomen. de ChristenUnie gaat het collegebreed vragen. Dit soort dingen komen bij het college op tafel te liggen, wat doet het college dan? Er zit ook een wethouder financiën aan tafel, en verschillende wethouders die inhoudelijk betrokken zijn aan tafel. De ChristenUnie mag hopen dat zij met met elkaar in discussie over wat hier aan de hand is? Hoe gaat het college hiermee om?

 Wethouder De Jonge: Wat gebeurt er dan? Het besef is bij mij binnen gedrongen waar ik in de veronderstelling leefde dat het uiteindelijke oordeel over de omvang van het aantal fte bij management en directie lag, dat dat daar niet lag maar dat anderen ook personeelsbeleid konden voeren en mensen aan te nemen. Ik ben daar erg van geschrokken, dat is iets wat nu boven water is gekomen, en de directie heeft daar ook korte metten gemaakt. De directie zit nu korter op de aansturing van de teamleiders.

 Wethouder Withagen; Ik ben AB lid geen DB lid, maar ik word aangesproken als lid van het college. Zowel in collegevergaderingen hier veel over gesproken dat signalen tijdig binnenkomen en intensief van gedachten wisselen wat we hiermee doen, ook ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb die inhoudelijk op de portefeuille WMO maar in die zin is het niet iets wat aan het college voorbij gaat.

 Wethouder Bosch: Als wethouder financiën word je er niet gelukkig van en ook niet vrolijk van. Allereerst wordt er bekeken met elkaar hoe we dit kunnen oplossen, en welke ruimte zit er in onze eigen gemeentebegroting om het te herstellen.

Er zit een verschil tussen de primitieve begroting en de realistische begroting, dat heeft ons hogelijk verbaasd dat dat boven tafel komt. Er wordt ook gekeken naar welk effect heeft dat op onze gemeentebegroting, geluk zien we dan dat het nu nog uit de Reserve Sociaal Domein kan.

 ChristenUnie: De ChristenUnie schrikt hiervan. De ChristenUnie zou ‘s nachts wakker liggen en niet meer weten wat te doen. Als eerste zou de onderste steen naar boven gehaald moeten worden. De ChristenUnie proeft niet de urgentie dat er iets vreselijk mis is bij het college.

 VVD: De VVD kan de ChristenUnie ondersteunen en aanvullen. De uitspraak dat het college gaat kijken hoe ze dit probleem constructief kunnen oplossen ten laste van de begroting van de gemeente, daar slaat de VVD steil van achterover. Te meer omdat kennelijk de organisatie in staat is geweest om een verschil tussen 116 en 160 fte te laten ontstaan, oftewel 38% te laten uitdijen. Dat er qua governance binnen die organisatie de ruimte is geweest om het zo te laten ontsporen. De VVD zou verwachten dat het college daar het gesprek over zou voeren.

 D66: D66 onderschrijft hetgeen de ChristenUnie en de VVD hebben gezegd, zeker naar aanleiding van ‘Het Plein op orde, het was al een organisatie in armoede, daar had je als College bovenop moeten zitten. Dat er dan gezegd wordt: ‘gelukkig hebben we nog een potje reserve Sociaal Domein, daar slaat D66 steil van achterover. Die reserve hebben we nu niet meer en de volgende gemeenteraad heeft niets meer.

 Wethouder De Jonge: Ik wil reageren op de opmerking van ChristenUnie: ik heb hier verschrikkelijk van wakker gelegen. Ik heb er een tijdje over gedaan om te kijken wat er in de begroting stond, gewoon omdat de omvang enorm is. Het college heeft binnen tegen elkaar geschreeuwd, en ambtenaren hebben er ook wakker van gelegen. Het is niet zomaar alsof het ons niets doet. We zijn ons kapot geschrokken. Ook binnen de organisatie Het Plein.

Ik ben blij dat we niet opnieuw achteraf geconfronteerd worden met tekorten, we zitten nu van voorin in het jaar zodat we met elkaar goed van gedachten kunnen wisselen over welke keuzes we moeten maken.

Interruptie VVD: De VVD herkent het dat waar het gaat om realiteitsgehalte van de begroting, als het gaat om hoeveel kost ons sociale beleid in Zutphen, wat is daar een reële rekening van. Het is goed dat we dat nu onder ogen zien. Maar u gaat eraan voorbij dat het niet alleen om een realitycheck gaat, maar het gaat er over dat naast het beleid waar we geld voor vrij willen spelen ook nog een keer de formatie met 38% uit de bocht is gevlogen. Daar zou de VVD meer reflectie op willen.

 Wethouder De Jonge: Er zijn gelden gebruikt voor formatie die niet helder in de begroting zijn beschreven als formatie. Zo is bijvoorbeeld met middelen Plein op orde extra formatie aangetrokken en die formatie is ook gebleven, ook omdat daar taken tegenover stonden. De formatie is niet in een keer gegroeid, die is in de loop der tijd aangewassen zonder dat iemand zich daar eigenaar van voelde.

Ik vind het fijn dat we het nul wel inzichtelijk hebben en dat we weten wat het kost en wat de opgave is en dat we met elkaar van gedachten moeten wisselen gaan we het zo doen of keuzes maken. Deze keuzes zijn op twee manieren te doen:

 1. beleidskeuzes maken
 2. de vraag hoe en op welke manier we uitvoering geven aan de taken, dus uitvoeringsvraagstukken.

 Voorzitter wil dit onderwerp afsluiten en vraagt het forum of men kan instemmen met de zienswijze herziene begroting en het college te vragen die toe te sturen aan het AB. Kan de herziene begroting op de raadsagenda komen en kunnen we over naar het volgende onderwerp?

 Stadspartij: u stapt over naar een volgend onderwerp. Wij gaan het strakes hebben over beleidskeuzes en uitvoeringsvraagstukken, maar ik vraag me af of Het Plein echt op orde is of moeten we eerst naar onze administratie kijken?

 Wethouder De Jonge: Ik sta volledig in voor deze herziene begroting 2018

 Voorzitter vraagt aan forum of u instemt met de zienswijze herziene begroting en of het onderwerp op de raadsagenda gezet kan worden.

 Bewust Zw: Mijn fractie wil eerst meer helderheid en vindt het niet verstandig nu al een stap te zetten naar de gemeenteraad met alle vraagtekens die er nu nog zijn. Het Plein is nog lang niet in control.

 Voorzitter: het meerendeel is er voorstander van om het onderwerp op de raadsagenda te zetten, daar heeft BewustZW de gelegenheid om te reageren.

 2. Budget voor ontwikkelingen in het Sociaal omein

 Voorzitter: het voorstel is aan de raad om 950.000 euro beschikbaar te stellen voor de verdere herziening van de uitvoering van het Sociaal Domein.

 Wethouder Withagen: Gehoord hebbend wat er vanavond aan de orde is geweest, kan het college zich goed voorstellen dat de zorgen over de financiële houdbaarheid op het Sociaal Domein heel groot zijn en dat er veel stapelt en dat het ingewikkeld is om een besluit te nemen.

Het college wil er toch graag bij vermelden dat de gemeenteraad een aantal besluiten heeft genomen en dat dit budget bedoeld is om uitvoering te geven aan die besluiten. En het college is ervan overtuigd dat met de besluiten Doorvoering Werkbedrijf en Herijking toegang, we stappen in gang zetten om uitvoeringskosten naar beneden te brengen. Het college verwacht dat met de uitvoering van Herijking toegang vanaf 2019 jaarlijks een miljoen bezuinigd kan worden op uitvoeringskosten.

De discussie die we willen voeren over beleidskeuzes en meer maatregelen om de financiële houdbaarheid voor elkaar te krijgen moeten we zeker gaan voeren. Wij willen u adviseren dat parallel te laten lopen omdat als de uitkomsten van de discussie over beleidskeuzes voor de zomer plaatsvinden in de gemeenteraad, die keuzes nog goed ingebracht kunnen worden in het verdere proces van de herinrichting van de uitvoeringskosten en we daarmee in 2019 al een deel van de financiële opgaven waar we voor staan kunnen realiseren.

Als dit besluit niet wordt genomen lopen we vertraging op, qua bezuiniging maar ook op de inhoudelijke winst die we hiermee beogen te boeken voor de inwoners.

 VVD: De VVD geeft een korte reactie op een deel van wat de wethouder naar voren bracht. namelijk dat we invulling geven aan een aantal eerder door de raad genomen besluiten. De VVD is er niet zo gevoelig meer voor. De raad heeft die besluiten genomen op basis van inzichten en verwachtingen ten aanzien van financieel perspectief van ons beleid en van de uitvoering daarvan en ook de opdracht aan het college om binnen die kaders te blijven. De VVD voelt zich niet zo gebonden aan de besluiten die eerder zijn genomen omdat dat anders is verlopen. De VVD zou willen pleiten voor een open gesprek.

 Interruptie SP: VVD, komt u terug op de besluiten die in de raad genomen zijn? Dan hebben we een heel ander gesprek.

 VVD: Dat heeft de VVD niet gezegd. We moeten bereid zijn om in ons hoofd de uitvoering van de besluiten die zijn genomen de ruimte te geven die even te laten liggen voordat knopen zijn doorgehakt. De VVD zegt niet dat ze nu terugkomt op de besluiten maar dat we mentale ruimte open moeten houden om die besluiten ter discussie te stellen.

 CDA: Bij de besluiten altijd tegen het college gezegd: als de kaders die wij aangeven niet passen, kom dan bij ons terug. Het CDA vindt het jammer dat er nu gezegd wordt dat het anders ingericht moet worden, maar we moeten ook nog wel een paar besluiten nemen waarop we het misschien anders gaan doen. Dat is voor het CDA de verkeerde volgorde. We moeten eerst kijken waar we uit de pas lopen, en dan pas aangeven dat we het anders gaan inrichten. De wethouder zegt wel dat we een miljoen gaan besparen maar het CDA heeft het vertrouwen niet.

 Wethouder Withagen: Gezien de situatie is het misschien wel terecht dat het vertrouwen er niet is. Ik vraag aan CDA en VVD: om welke besluiten gaat het waar u pas op de plaats wil maken? Dat is voor het college belangrijk.

 VVD: De VVD heeft op dit moment met name zorgen zorgen over alles wat binnen Het Plein gebeurt, niet zozeer de liquidatie maar het optuigen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie met nieuwe werkwijze terwijl we nog niet eens het beleid we met elkaar kunnen en willen betalen. Dat wordt nu duidelijk vanuit de herziene begroting, dat het beleid wat we altijd voor ogen hadden toch wat meer kost dan wat steeds begroot is. Daar moeten we het met elkaar over hebben voordat we echt werk gaan maken van die voornemens die we tegen elkaar hebben uitgesproken als het gaat om de uitvoeringsorganisatie.

 D66: Aanvullend daarop is het misschien goed om te benoemen dat we met een aantal fracties straks in de raadsvergadering een amendement indienen, juist vragen om eerst even pas op de plek te doen en om te kijken naar wat moeten we doen, wat willen we doen en hoe gaan we het doen in plaats van nu alleen te praten vanuit het hoe en later pas het wat en waarom.

 PvdA: Beleidswijzigingen klinken heel mooi, maar het zijn wettelijke taken dus de PvdA ziet niet voor zich dat een beleidswijziging echt tot een andere uitvoeringsstructuur zal leiden. Een open discussie klinkt heel mooi, maar denk eens aan al die mensen die met elkaar overleggen hoe ze de uitvoering beter zouden kunnen doen en die zijn begonnen elkaar op te zoeken en toewerken naar een betere uitvoeringsstructuur. Aan die mensen geef je geen duidelijkheid. Al die ontwikkelingen om de mensen om wie het werkelijk gaat zet je on hold, en dat vindt de PvdA ontzettend jammer en daarom is de PvdA voor het voorstel, het vereenvoudigt de toegang in het Sociaal Domein.  

 Interruptie D66: D66 heeft veel vertrouwen in Perspectief. Zij kunnen heel goed verder gaan met hun innovatieve werkwijze en dat hangt er niet van af dat wij nu een pas op de plaats maken.

 PvdA: In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat u voor één toegang in het Sociaal Domein, dus u zou dit moeten toejuichen.

 Interruptie Stadspartij: De Stadspartij reageert op de PvdA, volgens de Stadspartij hebben we de afgelopen tijd geen hele grote wijzigingen gehad, maar toch zijn er ineens 44 mensen bij gekomen in Het Plein.

 D66: reëel zicht op wat we qua mogelijkheden hebben, we hebben de tijdslijn van de financiën gevraagd. Een van de dingen die daar niet in staat is het sociaal plan rond Het Plein. Als ik nu hoor dat er 38% meer personeel is dan wordt dat sociaal plan ook schrikbarend veel duurder.

 Wethouder De Jonge: Ik zou het jammer vinden als er spookverhalen gaan ontstaan over de formatie bij Het Plein. De formatie bestaat voor 60 % uit vast personeel en 40% is externe inhuur. Die externe inhuur telt niet mee in het sociaal plan dus voor 60% van de formatie gaat een sociaal plan opgesteld worden bij een liquidatie van Het Plein, waarbij de gemeente Lochem voor voor 12% deelneemt en de gemeente Zutphen voor 88%. Wij verwachten dat wij een belangrijk deel van de formatie nodig hebben voor de uitvoering van de taken van Het Plein. We hebben daar nog geen expliciet zicht op, dat is een van de redenen waarom wij de 950.000 euro vragen, om daadwerkelijk een functiehuis te kunnen beschrijven en helder te kunnen maken hoeveel formatie er nodig is.

 SP: De raad heeft het college opdracht gegeven van wat er op 1 januari moet staan aan organisatie, het is logisch dat het college er geld voor vraagt. Wat voor beleidskeuzes wij gaan maken, doet niet af aan wat voor organisatie er moet staan. Volgens de SP is het alleen maar gevaarlijk als het langer gaat duren.

 ChristenUnie: Er kunnen alleen maar spookverhalen ontstaan over Het Plein, we hebben geen zicht op wat er gebeurt en waar formatie voor nodig is. Er komt langzaam duidelijkheid over en we komen tot bezinning. Maar nu gaan we doorbouwen met de nieuwe uitvoeringsorganisatie en we denken dat we de basis hebben liggen en dat we de organisatie uit kunnen bouwen. Dat maakt de ChristenUnie voorzichtig. Het gaat er niet om om zaken uit te stellen, het gaat wel om verschillende lagen en tempo bepalingen in een paar trajecten die op elkaar afgestemd worden. Een van die trajecten is dat duidelijk gemaakt wordt wat je primaire basis is waarop je je organisatie bouwt. Wat is je wettelijke taak en wat heb je daarvoor fte voor nodig, en ga dan langzaam uitbouwen. Deze raad heeft het overzicht niet, en de nieuwe raad heeft straks helemaal geen overzicht. Als je je primaire taken duidelijk hebt staan en op basis daarvan je beleidskeuzes aangeeft dan is dat duidelijker. U loopt op glad ijs. Zorg ervoor dat u de basis op orde hebt.

 Stadspartij: Het enige wat de Stadspartij in wil brengen is dat het lijkt of er ineens behoefte is aan doelen en inhoud in plaats van uitvoeringsvormen, maar we hebben het hier al jaren over. Het is niet alleen een wens maar ook een noodzaak. Dus dat moeten we eerst doen voordat we het over de uitvoering gaan hebben.

 Wethouder Withagen: In de bestuursopdracht waar we mee bezig zijn, waar de denkrichtingen voor de keuzes in staan, komt natuurlijk de wettelijke en bovenwettelijke taak aan de orde. Maar het gaat over veel meer. Om een deel van het bovenwettelijk niet meer te doen zou onverstandig zijn, omdat dat maakt dat wettelijke deel dan alleen maar duurder wordt. Ook zit er soms marge in de uitvoering van de wettelijke taken, hoe ruim of smal je dat invult. De discussie die we gaan voorbereiden zodat u die politieke discussie goed kunt voeren gaat over wettelijk en bovenwettelijk en gaat over wat je nu echt wil bereiken in het sociaal domein, welke andere keuzes dan wettelijk en bovenwettelijk kun je daar maken en hoe ga je het uitvoeren. En hoe doe je dat zo effectief en voor de inwoners zo duidelijk mogelijk. De behoefte is heel groot dat we er mee aan de slag gaan. Dat vinden we ook als College. Wellicht gaat het debat vanavond verder.

 De voorzitter sluit de forumvergadering en geeft aan dat het onderwerp wordt overgebracht naar de raadsagenda.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Herziene begroting Het Plein 2018 (12-03-2018)

Datum 12-03-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

 Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 Er zijn twee onderwerpen die op de agenda staan, Budget voor de ontwikkelingen in het sociaal domein en Herziene begroting Het Plein 2018. Het voorstel is om het laatste te beginnen.

 1. Herziene begroting Het Plein 2018

Wethouder De Jonge: Ik kan mij goed voorstellen dat deze herziene begroting 2018 tot eent tot een schok heeft geleid bij het forum en gemeenteraad. In september 2015 heeft het DB van Het Plein de toenzittende directeur uit functie te ontheffen. Vervolgens is er een nieuwe interimdirecteur aangesteld met als opdracht om een analyse te maken van wat er speelde binnen Het Plein. Die analyse heeft de gemeenteraad besproken en vervolgens heeft dit geleid tot een opdracht om te komen met een plan van aanpak om Het Plein op orde te brengen. Bij dat op orde brengen hoorde ook een financiele vraag die ik de gemeenteraad heb gesteld eind 2016 en daar heeft u akkoord op gegeven. Dat geld was bedoeld voor drie zaken:

 1. het op orde brengen bedrijfsvoering
 2. het leren kennen klant
 3. een investering in houding gedrag kennis kunde van het personeel bij Het Plein

Dat heeft er toe geleid dat de bedrijfsvoering op orde is gebracht, en eind 2017 is een bestuursrapportage aan het DB kenbaar gemaakt waaruit bleek dat er tekorten waren. Op basis van die bestuursrapportage heeft u als gemeenteraad een zienswijze herziene begroting 2017 ingediend en heeft het AB van Het Plein het goed gevonden om te vragen om een realistische begroting 2018. Want op basis van de bestuursrapportage kon het AB en het DB de conclusie trekken dat de primitieve begroting van 2018 niet juist kon zijn. De bestuursrapportage heeft daarnaast een realistische begroting gebaseerd op een formatierapport. Dat rapport heeft Het Plein laten uitvoeren en daaruit bleek dat Het Plein over meer fte beschikte dan verwerkt in de primitieve begroting 2018. Dat opgeteld met de realistische cijfers ten aanzien van de Participatiewet en de WMO maakt dat de herziene begroting 2018 een gat laat zien voor Zutphen en Lochem bij elkaar van ongeveer 9 miljoen euro waarvan voor de gemeente Zutphen 8 miljoen. Met aftrek van de reeds gereserveerde middelen van ongeveer 2,3 miljoen zou het tekort voor de gemeente Zutphen voor het lopende jaar 2018 oplopen tot 5,5 miljoen euro. De Zutphense leden van het DB gold hebben de conclusie getrokken dat bij staand beleid dit het resultaat is. En deze begroting is bij het staande beleid zoals in opdracht gegeven bij de Colleges een goede begroting. Vervolgens is deze begroting aangeboden aan de Colleges en als Collegeleden hebben wij geconcludeerd dat het resultaat te groot is voor onze begroting, het tekort is te groot en dat maakt dat wij opdracht willen geven om de begroting naar beneden bij te stellen op basis van beleidsbesluiten. De voorbereidingen voor die beleidsbesluiten zijn in gang gezet en daar bent u over geïnformeerd. Er is een bestuursopdracht geformuleerd om te komen met bezuinigingen in het Sociaal Domein. Dit alles bij elkaar opgeteld maakt dat dat wij als College u adviseren als gemeenteraad om in uw zienswijze de AB leden van Het Plein om niet in te stemmen met de begroting en in plaats daarvan het college de opdracht te geven daadwerkelijk te komen met bezuinigingsvoorstellen.

 SP: Dit is de afgelopen vier jaar niet voorgekomen. Het is niet zo gek wat de wethouder voorstelt. De SP kan daar in meegaan maar interessanter is de discussie straks waarop wel of niet bezuinigd zal worden in het Sociaal Domein.

 PvdA: de PvdA heeft een suggestie om in de zienswijze aan Het Plein snelle besparingen toe te voegen naast de beleidsinhoudelijke keuzes. Daar waar in de uitvoeringsorganisatie snelle besparingen gerealiseerd zouden kunnen worden door processen te vereenvoudigen zou je een slag kunnen maken. Daarnaast de suggestie om bij de discussie over de beleidsinhoudelijke keuzes er ook een inzicht is in de uitvoerbaarheid, onder andere het verminderen van regeldruk, dat kan er ook toe leiden dat de uitvoering goedkoper wordt.

 D66: D66 is erg geschrokken van het tekort dat is ontstaan, met name dat het nu naar boven komt en niet eerder is opgevallen. Er zijn regelmatig voortgangsrapportages, daar moeten signalen uit zijn voortgekomen. Het kan niet dat nu in januari ineens zo’n groot tekort is. De gemeenteraad had er eerder bij betrokken moeten zijn.

 interruptie PvdA: we weten allemaal dat er de afgelopen jaren een tekort is, onder andere door de manier waarop de rijksmidddelen worden verdeeld en door de instroom van vluchtelingen wat ook leidt tot een groter beroep op de Participatiewet. Daarover zijn we altijd geïnformeerd dus de PvdA heeft moeite met het beeld alsof we worden verrast.

D66: De verbazing zit er in dat u niet verbaasd bent dat er zo veel tekort is. We zijn wel geïnformeerd, maar tot 2 miljoen en niet tot 9 miljoen. Ik kan me voorstellen dat je een keer een ton over het hoofd ziet, maar niet 9 miljoen, zeker niet als er regelmatig voortgangsrapportages zijn.

 Stadspartij: De Stadspartij kan zich aansluiten bij de verbazing van D66. Niemand heeft het zien aankomen, het was fijn geweest een vooraankondiging te krijgen. Wat de Stadspartij opvalt is het aantal fte dat genoteerd is. De Stadspartij kan niet begrijpen dat in de oorspronkelijke begroting 116 fte is opgevoerd en nu 160 fte. Dan heb je niet een persoon over het hoofd gezien. De Stadspartij is benieuwd waar dat verschil vandaan komt.

 Wethouder De Jonge: De primitieve begroting 2018 was gebaseerd op onjuiste aannames en de nieuwe op juiste aannames na het houden van een formatieonderzoek.

 VVD: Heeft de wethouder in haar rol als bestuurslid van de GR een verklaring voor 44 fte in de administratie of de begroting kwijt waren, wat zegt dat over de nauwgezetheid waarmee de formatie beheerd is door de directie.

 Wethouder De Jonge: Dat is een goede vraag, hier moeten we nog nader achter komen, het enige wat ik op dit moment weet is dat de primitieve begroting 2018 was gebaseerd op onjuiste aannames en de nieuwe is gebaseerd op wat er werkelijk speelt.

 VVD: De VVD wil de wethouder uitnodigen om te reflecteren op de begrotingsdiscipline die de directie in acht genomen heeft.

 GroenLinks: in aanvulling op VVD, misschien kan de wethouder iets meer duidelijkheid geven over wat er bedoeld wordt met onjuiste aannames.

 Interruptie VVD: De VVD slaat aan op het feit dat er een begroting is gemaakt op basis van verkeerde aannames. De VVD vraagt naar het oordeel van de wethouder in haar rol als bestuurder naar de discipline die de directie bij de ontwikkelingen in acht heeft genomen, en dat vindt de VVD een iets andere vraag dan GroenLinks.

 ChristenUnie: De ChristenUnie wil de vraag van VVD onderstrepen, temeer omdat de wethouder aangaf dat uit een formatieonderzoek blijkt dat er meer fte in dienst was. De ChristenUnie mag hopen dat geen formatieonderzoek nodig is als er 160 fte aan mensen in dienst is. Er moet iemand zijn bij Het Plein die weet wat voor personeel op de loonlijst staat en wat wordt ingehuurd. Daar mag de wethouder wel op reageren, wat u daar bestuurlijk van vindt want dit vindt de ChristenUnie heel zorgelijk.

 Interruptie BewustZw: 40 fte op de 160 fte, die kun je niet zo maar huisvesten in Het Plein.

 Wethouder De Jonge: u heeft gelijk, de 2e bestuursrapportage liet ons zien dat de primitieve begroting 2018 niet realistisch kon zijn. Dat is ook de reden geweest dat het DB de opdracht heeft gegeven om een formatieonderzoek te laten doen naar twee vragen:

 1. Wat is de omvang van de fte die op Het Plein actief is?
 2. welke formatie is er noodzakelijk voor de taken die hier belegd zijn?

Aangezien in het DB een lopend gesprek gaande is over dat de gemeente de taken hebben belegd bij Het Plein met daarbij onvoldoende formatie geld.

Vervolgens bleek uit het formatieonderzoek dat er een bepaalde omvang nodig is voor het uitvoeren van de taken en dat daar met name op het deel Werk 6,11 fte aan personeel en management te veel was. Daar hebben we stappen op gezet.

Als u mij vraagt: wie heeft er zicht op het aantal fte en wie gaat er over, is gedurende het proces gebleken dat de directie daarin niet altijd het finale oordeel heeft gehad.

 ChristenUnie: De vraag was een bestuurlijke reflectie, het antwoord van de wethouder was feitelijk hoe het binnen hun was gekomen. de ChristenUnie gaat het collegebreed vragen. Dit soort dingen komen bij het college op tafel te liggen, wat doet het college dan? Er zit ook een wethouder financiën aan tafel, en verschillende wethouders die inhoudelijk betrokken zijn aan tafel. De ChristenUnie mag hopen dat zij met met elkaar in discussie over wat hier aan de hand is? Hoe gaat het college hiermee om?

 Wethouder De Jonge: Wat gebeurt er dan? Het besef is bij mij binnen gedrongen waar ik in de veronderstelling leefde dat het uiteindelijke oordeel over de omvang van het aantal fte bij management en directie lag, dat dat daar niet lag maar dat anderen ook personeelsbeleid konden voeren en mensen aan te nemen. Ik ben daar erg van geschrokken, dat is iets wat nu boven water is gekomen, en de directie heeft daar ook korte metten gemaakt. De directie zit nu korter op de aansturing van de teamleiders.

 Wethouder Withagen; Ik ben AB lid geen DB lid, maar ik word aangesproken als lid van het college. Zowel in collegevergaderingen hier veel over gesproken dat signalen tijdig binnenkomen en intensief van gedachten wisselen wat we hiermee doen, ook ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb die inhoudelijk op de portefeuille WMO maar in die zin is het niet iets wat aan het college voorbij gaat.

 Wethouder Bosch: Als wethouder financiën word je er niet gelukkig van en ook niet vrolijk van. Allereerst wordt er bekeken met elkaar hoe we dit kunnen oplossen, en welke ruimte zit er in onze eigen gemeentebegroting om het te herstellen.

Er zit een verschil tussen de primitieve begroting en de realistische begroting, dat heeft ons hogelijk verbaasd dat dat boven tafel komt. Er wordt ook gekeken naar welk effect heeft dat op onze gemeentebegroting, geluk zien we dan dat het nu nog uit de Reserve Sociaal Domein kan.

 ChristenUnie: De ChristenUnie schrikt hiervan. De ChristenUnie zou ‘s nachts wakker liggen en niet meer weten wat te doen. Als eerste zou de onderste steen naar boven gehaald moeten worden. De ChristenUnie proeft niet de urgentie dat er iets vreselijk mis is bij het college.

 VVD: De VVD kan de ChristenUnie ondersteunen en aanvullen. De uitspraak dat het college gaat kijken hoe ze dit probleem constructief kunnen oplossen ten laste van de begroting van de gemeente, daar slaat de VVD steil van achterover. Te meer omdat kennelijk de organisatie in staat is geweest om een verschil tussen 116 en 160 fte te laten ontstaan, oftewel 38% te laten uitdijen. Dat er qua governance binnen die organisatie de ruimte is geweest om het zo te laten ontsporen. De VVD zou verwachten dat het college daar het gesprek over zou voeren.

 D66: D66 onderschrijft hetgeen de ChristenUnie en de VVD hebben gezegd, zeker naar aanleiding van ‘Het Plein op orde, het was al een organisatie in armoede, daar had je als College bovenop moeten zitten. Dat er dan gezegd wordt: ‘gelukkig hebben we nog een potje reserve Sociaal Domein, daar slaat D66 steil van achterover. Die reserve hebben we nu niet meer en de volgende gemeenteraad heeft niets meer.

 Wethouder De Jonge: Ik wil reageren op de opmerking van ChristenUnie: ik heb hier verschrikkelijk van wakker gelegen. Ik heb er een tijdje over gedaan om te kijken wat er in de begroting stond, gewoon omdat de omvang enorm is. Het college heeft binnen tegen elkaar geschreeuwd, en ambtenaren hebben er ook wakker van gelegen. Het is niet zomaar alsof het ons niets doet. We zijn ons kapot geschrokken. Ook binnen de organisatie Het Plein.

Ik ben blij dat we niet opnieuw achteraf geconfronteerd worden met tekorten, we zitten nu van voorin in het jaar zodat we met elkaar goed van gedachten kunnen wisselen over welke keuzes we moeten maken.

Interruptie VVD: De VVD herkent het dat waar het gaat om realiteitsgehalte van de begroting, als het gaat om hoeveel kost ons sociale beleid in Zutphen, wat is daar een reële rekening van. Het is goed dat we dat nu onder ogen zien. Maar u gaat eraan voorbij dat het niet alleen om een realitycheck gaat, maar het gaat er over dat naast het beleid waar we geld voor vrij willen spelen ook nog een keer de formatie met 38% uit de bocht is gevlogen. Daar zou de VVD meer reflectie op willen.

 Wethouder De Jonge: Er zijn gelden gebruikt voor formatie die niet helder in de begroting zijn beschreven als formatie. Zo is bijvoorbeeld met middelen Plein op orde extra formatie aangetrokken en die formatie is ook gebleven, ook omdat daar taken tegenover stonden. De formatie is niet in een keer gegroeid, die is in de loop der tijd aangewassen zonder dat iemand zich daar eigenaar van voelde.

Ik vind het fijn dat we het nul wel inzichtelijk hebben en dat we weten wat het kost en wat de opgave is en dat we met elkaar van gedachten moeten wisselen gaan we het zo doen of keuzes maken. Deze keuzes zijn op twee manieren te doen:

 1. beleidskeuzes maken
 2. de vraag hoe en op welke manier we uitvoering geven aan de taken, dus uitvoeringsvraagstukken.

 Voorzitter wil dit onderwerp afsluiten en vraagt het forum of men kan instemmen met de zienswijze herziene begroting en het college te vragen die toe te sturen aan het AB. Kan de herziene begroting op de raadsagenda komen en kunnen we over naar het volgende onderwerp?

 Stadspartij: u stapt over naar een volgend onderwerp. Wij gaan het strakes hebben over beleidskeuzes en uitvoeringsvraagstukken, maar ik vraag me af of Het Plein echt op orde is of moeten we eerst naar onze administratie kijken?

 Wethouder De Jonge: Ik sta volledig in voor deze herziene begroting 2018

 Voorzitter vraagt aan forum of u instemt met de zienswijze herziene begroting en of het onderwerp op de raadsagenda gezet kan worden.

 Bewust Zw: Mijn fractie wil eerst meer helderheid en vindt het niet verstandig nu al een stap te zetten naar de gemeenteraad met alle vraagtekens die er nu nog zijn. Het Plein is nog lang niet in control.

 Voorzitter: het meerendeel is er voorstander van om het onderwerp op de raadsagenda te zetten, daar heeft BewustZW de gelegenheid om te reageren.

 2. Budget voor ontwikkelingen in het Sociaal omein

 Voorzitter: het voorstel is aan de raad om 950.000 euro beschikbaar te stellen voor de verdere herziening van de uitvoering van het Sociaal Domein.

 Wethouder Withagen: Gehoord hebbend wat er vanavond aan de orde is geweest, kan het college zich goed voorstellen dat de zorgen over de financiële houdbaarheid op het Sociaal Domein heel groot zijn en dat er veel stapelt en dat het ingewikkeld is om een besluit te nemen.

Het college wil er toch graag bij vermelden dat de gemeenteraad een aantal besluiten heeft genomen en dat dit budget bedoeld is om uitvoering te geven aan die besluiten. En het college is ervan overtuigd dat met de besluiten Doorvoering Werkbedrijf en Herijking toegang, we stappen in gang zetten om uitvoeringskosten naar beneden te brengen. Het college verwacht dat met de uitvoering van Herijking toegang vanaf 2019 jaarlijks een miljoen bezuinigd kan worden op uitvoeringskosten.

De discussie die we willen voeren over beleidskeuzes en meer maatregelen om de financiële houdbaarheid voor elkaar te krijgen moeten we zeker gaan voeren. Wij willen u adviseren dat parallel te laten lopen omdat als de uitkomsten van de discussie over beleidskeuzes voor de zomer plaatsvinden in de gemeenteraad, die keuzes nog goed ingebracht kunnen worden in het verdere proces van de herinrichting van de uitvoeringskosten en we daarmee in 2019 al een deel van de financiële opgaven waar we voor staan kunnen realiseren.

Als dit besluit niet wordt genomen lopen we vertraging op, qua bezuiniging maar ook op de inhoudelijke winst die we hiermee beogen te boeken voor de inwoners.

 VVD: De VVD geeft een korte reactie op een deel van wat de wethouder naar voren bracht. namelijk dat we invulling geven aan een aantal eerder door de raad genomen besluiten. De VVD is er niet zo gevoelig meer voor. De raad heeft die besluiten genomen op basis van inzichten en verwachtingen ten aanzien van financieel perspectief van ons beleid en van de uitvoering daarvan en ook de opdracht aan het college om binnen die kaders te blijven. De VVD voelt zich niet zo gebonden aan de besluiten die eerder zijn genomen omdat dat anders is verlopen. De VVD zou willen pleiten voor een open gesprek.

 Interruptie SP: VVD, komt u terug op de besluiten die in de raad genomen zijn? Dan hebben we een heel ander gesprek.

 VVD: Dat heeft de VVD niet gezegd. We moeten bereid zijn om in ons hoofd de uitvoering van de besluiten die zijn genomen de ruimte te geven die even te laten liggen voordat knopen zijn doorgehakt. De VVD zegt niet dat ze nu terugkomt op de besluiten maar dat we mentale ruimte open moeten houden om die besluiten ter discussie te stellen.

 CDA: Bij de besluiten altijd tegen het college gezegd: als de kaders die wij aangeven niet passen, kom dan bij ons terug. Het CDA vindt het jammer dat er nu gezegd wordt dat het anders ingericht moet worden, maar we moeten ook nog wel een paar besluiten nemen waarop we het misschien anders gaan doen. Dat is voor het CDA de verkeerde volgorde. We moeten eerst kijken waar we uit de pas lopen, en dan pas aangeven dat we het anders gaan inrichten. De wethouder zegt wel dat we een miljoen gaan besparen maar het CDA heeft het vertrouwen niet.

 Wethouder Withagen: Gezien de situatie is het misschien wel terecht dat het vertrouwen er niet is. Ik vraag aan CDA en VVD: om welke besluiten gaat het waar u pas op de plaats wil maken? Dat is voor het college belangrijk.

 VVD: De VVD heeft op dit moment met name zorgen zorgen over alles wat binnen Het Plein gebeurt, niet zozeer de liquidatie maar het optuigen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie met nieuwe werkwijze terwijl we nog niet eens het beleid we met elkaar kunnen en willen betalen. Dat wordt nu duidelijk vanuit de herziene begroting, dat het beleid wat we altijd voor ogen hadden toch wat meer kost dan wat steeds begroot is. Daar moeten we het met elkaar over hebben voordat we echt werk gaan maken van die voornemens die we tegen elkaar hebben uitgesproken als het gaat om de uitvoeringsorganisatie.

 D66: Aanvullend daarop is het misschien goed om te benoemen dat we met een aantal fracties straks in de raadsvergadering een amendement indienen, juist vragen om eerst even pas op de plek te doen en om te kijken naar wat moeten we doen, wat willen we doen en hoe gaan we het doen in plaats van nu alleen te praten vanuit het hoe en later pas het wat en waarom.

 PvdA: Beleidswijzigingen klinken heel mooi, maar het zijn wettelijke taken dus de PvdA ziet niet voor zich dat een beleidswijziging echt tot een andere uitvoeringsstructuur zal leiden. Een open discussie klinkt heel mooi, maar denk eens aan al die mensen die met elkaar overleggen hoe ze de uitvoering beter zouden kunnen doen en die zijn begonnen elkaar op te zoeken en toewerken naar een betere uitvoeringsstructuur. Aan die mensen geef je geen duidelijkheid. Al die ontwikkelingen om de mensen om wie het werkelijk gaat zet je on hold, en dat vindt de PvdA ontzettend jammer en daarom is de PvdA voor het voorstel, het vereenvoudigt de toegang in het Sociaal Domein.  

 Interruptie D66: D66 heeft veel vertrouwen in Perspectief. Zij kunnen heel goed verder gaan met hun innovatieve werkwijze en dat hangt er niet van af dat wij nu een pas op de plaats maken.

 PvdA: In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat u voor één toegang in het Sociaal Domein, dus u zou dit moeten toejuichen.

 Interruptie Stadspartij: De Stadspartij reageert op de PvdA, volgens de Stadspartij hebben we de afgelopen tijd geen hele grote wijzigingen gehad, maar toch zijn er ineens 44 mensen bij gekomen in Het Plein.

 D66: reëel zicht op wat we qua mogelijkheden hebben, we hebben de tijdslijn van de financiën gevraagd. Een van de dingen die daar niet in staat is het sociaal plan rond Het Plein. Als ik nu hoor dat er 38% meer personeel is dan wordt dat sociaal plan ook schrikbarend veel duurder.

 Wethouder De Jonge: Ik zou het jammer vinden als er spookverhalen gaan ontstaan over de formatie bij Het Plein. De formatie bestaat voor 60 % uit vast personeel en 40% is externe inhuur. Die externe inhuur telt niet mee in het sociaal plan dus voor 60% van de formatie gaat een sociaal plan opgesteld worden bij een liquidatie van Het Plein, waarbij de gemeente Lochem voor voor 12% deelneemt en de gemeente Zutphen voor 88%. Wij verwachten dat wij een belangrijk deel van de formatie nodig hebben voor de uitvoering van de taken van Het Plein. We hebben daar nog geen expliciet zicht op, dat is een van de redenen waarom wij de 950.000 euro vragen, om daadwerkelijk een functiehuis te kunnen beschrijven en helder te kunnen maken hoeveel formatie er nodig is.

 SP: De raad heeft het college opdracht gegeven van wat er op 1 januari moet staan aan organisatie, het is logisch dat het college er geld voor vraagt. Wat voor beleidskeuzes wij gaan maken, doet niet af aan wat voor organisatie er moet staan. Volgens de SP is het alleen maar gevaarlijk als het langer gaat duren.

 ChristenUnie: Er kunnen alleen maar spookverhalen ontstaan over Het Plein, we hebben geen zicht op wat er gebeurt en waar formatie voor nodig is. Er komt langzaam duidelijkheid over en we komen tot bezinning. Maar nu gaan we doorbouwen met de nieuwe uitvoeringsorganisatie en we denken dat we de basis hebben liggen en dat we de organisatie uit kunnen bouwen. Dat maakt de ChristenUnie voorzichtig. Het gaat er niet om om zaken uit te stellen, het gaat wel om verschillende lagen en tempo bepalingen in een paar trajecten die op elkaar afgestemd worden. Een van die trajecten is dat duidelijk gemaakt wordt wat je primaire basis is waarop je je organisatie bouwt. Wat is je wettelijke taak en wat heb je daarvoor fte voor nodig, en ga dan langzaam uitbouwen. Deze raad heeft het overzicht niet, en de nieuwe raad heeft straks helemaal geen overzicht. Als je je primaire taken duidelijk hebt staan en op basis daarvan je beleidskeuzes aangeeft dan is dat duidelijker. U loopt op glad ijs. Zorg ervoor dat u de basis op orde hebt.

 Stadspartij: Het enige wat de Stadspartij in wil brengen is dat het lijkt of er ineens behoefte is aan doelen en inhoud in plaats van uitvoeringsvormen, maar we hebben het hier al jaren over. Het is niet alleen een wens maar ook een noodzaak. Dus dat moeten we eerst doen voordat we het over de uitvoering gaan hebben.

 Wethouder Withagen: In de bestuursopdracht waar we mee bezig zijn, waar de denkrichtingen voor de keuzes in staan, komt natuurlijk de wettelijke en bovenwettelijke taak aan de orde. Maar het gaat over veel meer. Om een deel van het bovenwettelijk niet meer te doen zou onverstandig zijn, omdat dat maakt dat wettelijke deel dan alleen maar duurder wordt. Ook zit er soms marge in de uitvoering van de wettelijke taken, hoe ruim of smal je dat invult. De discussie die we gaan voorbereiden zodat u die politieke discussie goed kunt voeren gaat over wettelijk en bovenwettelijk en gaat over wat je nu echt wil bereiken in het sociaal domein, welke andere keuzes dan wettelijk en bovenwettelijk kun je daar maken en hoe ga je het uitvoeren. En hoe doe je dat zo effectief en voor de inwoners zo duidelijk mogelijk. De behoefte is heel groot dat we er mee aan de slag gaan. Dat vinden we ook als College. Wellicht gaat het debat vanavond verder.

 De voorzitter sluit de forumvergadering en geeft aan dat het onderwerp wordt overgebracht naar de raadsagenda.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in