Pagina delen

Forumverslag 09-06-2016

Voorjaarsnota 2016 (09-06-2016)

Datum 09-06-2016 Tijd 19:30 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.E. Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de partners die zijn uitgenodigd op deze, door de raad georganiseerde bijeenkomst. De vz. schetst de aanleiding voor de bijeenkomst (rapport Sterk Bestuur in Gelderland (cie. de Graaf), reflectie van Van Netten op dat rapport en de daaruit geformuleerde doelen en speerpunten) en geeft aan dat de raad op 17 juni a.s. bij de Voorjaarsnota een besluit neemt over onder andere de doelen en speerpunten. De informatie die de raad vanavond krijgt kan worden gebruikt bij de besluitvorming.

Vervolgens licht de voorzitter het programma toe voor deze bijeenkomst. Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider vindt over ieder speerpunt een gesprek plaats tussen externe partners. Raadsleden nemen niet actief deel aan het gesprek. De planning van de gesprekken is als volgt:

er wordt gestart met:

  • Investeren in de binnenstad: o.l.v. Karola Schröder (Commissiekamer)
  • Meer samendoen in de Stedendriehoek o.l.v. Arno Groenendijk (Horstmar/Shrewsbury)
  • Versterken woonklimaat o.l.v. Elisabeth van den Hoogen (Warnsveldzaal)

rond 20.30 u. is de tweede ronde gesprekken:

  • Cleantech o.l.v. Arno Groenendijk (Horstmar/Shrewsbury)
  • Innoveren in de zorg o.l.v. Karola Schröder (Commissiekamer)
  • Werk maken van werk o.l.v. Elisabeth van den Hoogen (Warnsveldzaal)

Na afloop is er nog een plenaire afsluiting in Burgerzaal.

De aanwezigen gaan daarna uiteen om deel te nemen aan de gesprekken. Tijdens de gesprekken zijn aantekening gemaakt op flapovers die als bijlage zijn bijgevoegd. 

 

Afsluiting

Tijdens de plenaire afsluiting dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en hun bijdrage. Ook de gespreksleiders worden bedankt en zij geven kort aan hoe zij de gesprekken hebben ervaren. Tot slot wijst de voorzitter op de behandeling van de Voorjaarsnota op 17 juni in de raad en nodigt de aanwezigen uit daarbij aanwezig te zijn waarna zij de bijeenkomst sluit.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 09-06-2016

Behandeld in