Pagina delen

Forumverslag 04-10-2021

Memo woningvraagontwikkeling en beleidsrichting (04-10-2021)

Datum 04-10-2021 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

 

Zie videotulen.

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Burap-2 2021 (04-10-2021)

Datum 04-10-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM. Roerdink
D66R.G.M. Rutten
VVD
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Wethouder Boswinkel zegt toe:

  1. Schriftelijk terug te komen op een aantal vragen uit het Forum over de onderwerpen; 500.000 euro voor organisatieontwikkeling en ziektevervanging (is dat al uitgegeven/doorgevoerd), de gevolgen van de prijsstijgingen in de bouw, de algemene reserve van het Grondbedrijf, de betekenis van te verwachten lagere uitgaven op posten voor de raad, de huurachterstand van 't Warnshuus, de raming van 1,1 miljoen voor de Hanzehof in relatie tot het amendement Hanzehof en de bestemming van het te verwachten surplus over 2021 en verder.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Memo Inrichting lichte jeugdhulpverlening, optimalisatie inkoop, budgetplafonds (04-10-2021)

Datum 04-10-2021 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
A.V. Dewkalie
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

 

Zie videotulen.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie Zutphen 2022-2023 (04-10-2021)

Datum 04-10-2021 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM. Roerdink
D66R.G.M. Rutten
VVD
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen in Zutphen (04-10-2021)

Datum 04-10-2021 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Zie videotulen.

 

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Verordening fysieke leefomgeving Zutphen 2021 (04-10-2021)

Datum 04-10-2021 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P Van der Hammen
Griffier
A.V. Dewkalie
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de de Geus
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

 

Zie videotulen, met de toezegging van de heer Neijenhuis dat hij schriftelijk wethouder Werger enkele technische onvolkomenheden in de verordening doorgeeft.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet (04-10-2021)

Datum 04-10-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P Van der Hammen
Griffier
A.V. Dewkalie
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de de Geus
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

 

Zie videotulen.

Toezegging:

Wethouder Werger zegt toe de wijze van benoeming en adviesfunctie onderdeel te laten zijn van een evaluatie op het onderwerp Adviesstelstel voor omgevingskwaliteit onder de  Omgevingswet.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Huisvesting medewerkers gemeente Zutphen (04-10-2021)

Datum 04-10-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SP
PvdA
BurgerbelangM. Roerdink
D66R.G.M. Rutten
VVD
CDAM. Purperhart
StadspartijB Vink
BewustZW
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Anti-speculatiebeding voor betaalbare woningen (04-10-2021)

Datum 04-10-2021 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Op verzoek van indieners direct behandelen in de raad.

 

Advies

Agenda's 04-10-2021

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}