Pagina delen

Forumverslag 02-09-2019

Herstelmaatregelen en organisatievorm GelreWerkt! (02-09-2019)

Datum 02-09-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. M├╝ller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem en J.A. Giezen
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

Voorzitter:
Welkom bij deze forumvergadering over herstelmaatregelen en organisatievorm GelreWerkt!. Dit betreft eigenlijk een collegebevoegdheid, maar het college wil de raad graag informeren. We starten met een presentatie.

Ambtelijk ondersteuner geeft de presentatie. Deze is als bijlage bij de vergaderstukken gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen? Eerst gaan we de vragen inventariseren, daarna wordt er antwoord gegeven.

D66: Wij hebben de vijf modellen bekeken. Bij drie modellen is er sprake van een scheiding tussen werk en WSW. Als raad hebben we aangegeven dit niet te willen scheiden. De andere twee modellen gaan ervan uit of alles bij de gemeente onderbrengen of alles bij een gemeenschappelijke regeling onderbrengen. Wij hebben aangegeven dat inkomen bij de gemeente moet worden ondergebracht, en dat werk en WSW bij een gemeenschappelijke regeling kan worden ondergebracht.

PVDA: Wat is het voordeel van het in huis houden van kennis en expertise? Wat zijn de prognoses voor het personeel?

VVD:Was deze situatie te voorkomen?

Burgerbelang: Dank voor de presentatie. Dit is een herhaling van vorig jaar. Weer moet er met kokend water een besluit worden genomen. Neem de tijd, want we hebben te maken met een kwetsbare groep.

CDA: Het onderzoek verbaast ons. Waarom zijn er zoveel modellen met een gemeenschappelijke regeling er in terwijl we juist de gemeenschappelijke regeling hebben opgeheven? De risico's zijn niet goed geregeld, zijn de risico's nu afgewend?

GroenLinks: Is de nieuwe AVG ook een risico? Blijft de kwetsbare doelgroep in tact bij een gemeenschappelijke regeling?

Stadspartij: Wat kost deze fout?

D66: De oprichting van het werkbedrijf was in eerste instantie alleen voor de gemeente Zutphen. Wanneer het goed gaat met het werkbedrijf, dan kunnen andere gemeenten zich daarbij aansluiten. Gaat het mis, dan inkomen bij de gemeente onderbrengen en werk en WSW inkopen bij een andere gemeente.

D66: De voorkeur van het college is alles bij één organisatie. Wij zijn daarbij bang voor een blik naar binnen.

College: De raad heeft in 2017 besloten dat zij af wilden van de bestaande gemeenschappelijke regeling. Werk en inkomen moesten worden gescheiden. Inkomen moest bij de gemeente worden ondergebracht. Er zijn toen geen financiële kaders gecreëerd om dat mogelijk te maken. Dit is integraal meegenomen. Op 5 juli 2018 was de raad akkoord.

Burgerbelang: Interruptie. Burgerbelang heeft aangegeven "Neem de tijd". De nieuwe raad geeft aan "Stel het uit". Waarom is dat niet gedaan?

College: De verhoudingen binnen Delta waren niet goed. Op 1 januari 2019 moest er een andere organisatie zijn. Lochem heeft heel duidelijk aangegeven dat op 1 januari 2019 Delta stopt. Wij moesten dus wat regelen.

Burgerbelang: Het bevreemd ons dat kort na het aantreden bij Delta het 'stikken of slikken' was. Er moet als een krachtig bestuurder worden opgetreden.

College: De raad heeft in 2017 een besluit genomen. Dat moet het college uitvoeren.

Burgerbelang: Maar heb je als krachtig bestuurder goed gehandeld?

College: Ja. Wij moesten zo spoedig mogelijk aan de slag omdat op 1 januari 2019 GelreWerkt! van start moest gaan. Op 25 maart  is de raad geïnformeerd over een 'weeffout'.

ChristenUnie: Punt van orde. Het is een heel verhaal. Maar wij willen antwoord op de gestelde verhelderende vragen.

College: Ik doe dat om de vragen over de verschillende modellen te beantwoorden. Er is gekeken naar wat wel en wat niet mogelijk is.

D66: Wij willen graag antwoorden op de vragen die D66 heeft gesteld.

Voorzitter: Graag antwoorden.

College: Er is gekeken naar wat wel goed gaat. De raad heeft zelf aangegeven dat eerst het eigen kader op orde moest. Niet naar andere gemeenschappelijke regelingen of gemeenten. Dat hebben we gedaan. De expertise is nu in huis. De WSW is tevreden. Er zijn veel goede dingen ontstaan. De weeffout moet worden hersteld. We lopen tegen problemen met de AVG aan. Dat was te voorkomen geweest als we meer tijd hadden gehad.  Maar dat betekent niet dat we nu 'het kind met het badwater moeten weggooien'. Voor wat betreft het sootm- en kokend water verhaal, we gaan op rechtmatige basis uitzoeken wat kan, wat moet, wat kan structureel. We hebben advies gevraagd bij de gemeenten Enschede, Arnhem en Cedris. Zij gaven aan dat Zutphen het goed doet. Waarom een model met een gemeenschappelijke regeling? Om alles goed te bekijken. Moet alles naar de gemeente toe? Daar heb ik al antwoord op gegeven. De zorg voor kwetsbare doelgroepen blijft in tact. De kosten proberen we tot een minimum te beperken.

Voorzitter: Vanavond moeten we beoordelen of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

ChristenUnie: Theoretisch klopt het raadsvoorstel. In het verleden is niet voor niets aangegeven om te stoppen met de gemeenschappelijke regeling. Wij hebben er geen zicht op of de ict niet klopt. Feit dat de stichting niet werkt is onder politieke druk snel gemeld. Dit moet worden opgelost.  Het voorstel voor een gemeenschappelijke regeling doet geen recht aan het verleden. Waarom komt niet alles naar de gemeente toe? Waarom al die onderzoeken? We moeten de focus hebben op het neerzetten van een organisatie die werkt. Als raad moeten we geen vragen stellen of de procedure wel goed is gegaan.

CDA: We moeten wel oog hebben voor het proces, want in het proces is het niet goed gegaan.

ChristenUnie: Wij hebben onze zorg kenbaar gemaakt. Wat is de reactie van het Forum?

VVD: Wij hebben duidelijk aangegeven dat wij als gemeente zelfstandig willen zijn. Waarom dan al die onderzoeken?

ChristenUnie: Willen we hier een goede organisatie neerzetten? We moeten leren van onze fouten uit het verleden.

College: Er gaan dingen niet goed. In de kern, de WSW, gaat heel veel goed bij GelreWerkt! Het kan altijd beter, maar veel gaat goed.

D66: Jammer dat de wethouder in een defensieve houding schiet.

ChristenUnie: De wethouder vertelt weer dat het goed gaat. Maak daar dan een presentatie over. Rapporteer dat. Leg het vast op papier. Niet in control zijn, ligt niet aan de organisatie maar aan de mensen die er werken. Wij gaan aan de Rekenkamer vragen daar naar te kijken.

VVD: Vanavond bespreken we herstelmaatregelen met betrekking tot de organisatie, niet voor de werkvloer. De werkvloer is niet het onderwerp van vanavond.

D66: In reactie op wat de ChristenUnie aangeeft over het in control zijn en de reactie van de wethouder dat het in veel werkbedrijven niet goed gaat. Zijn er werkorganisaties waar het wel goed gaat? Waarom gaan we niet met die organisaties praten om daar in te kopen?

GroenLinks: In DeventerLokaal is het goed opgepakt. Dat bevestigt dat we het lokaal moeten aanpakken.

Burgerbelang: De VVD geeft aan dat het enkel over de organisatievorm gaat. Maar dit heeft wel invloed op de werkvloer.

VVD: Dat is onjuist herhaald. Het belang er van heb ik wel genoemd.

Burgerbelang: GroenLinks geeft aan dat DeventerLokaal het goed doet. Dat we dat zo ook in Zutphen zouden moeten organiseren. We moeten veel meer regionaal samenwerken.

D66: Wij delen het belang van lokale uitvoering met behoud van de knip tussen inkomen en werk. Wel moet er nauwe samenwerking zijn tussen de professionals. Voor uitstroom van werk is het belangrijk om regionaal samen te werken. Dan voorkom je half werk met veel risico's. Er is geen sprake van een weeffout maar van een echte fout.

GroenLinks: Wij kunnen meekomen in het verhaal van de wethouder. Er worden positieve stappen gezet. Wij zien niet een stilstaande organisatie waarmee we zouden moeten stoppen.

SP: D66 heeft haar inbreng langs alle fracties gestuurd. Bij de presentatie slight 8: directe sturing door de raad. We weten dat er bezuinigd gaat worden, dan gaan dingen klappen.

Burgerbelang: Met respect voor de SP, het gaat om mensen.

SP: Het gaat om mentaliteit.

D66: Een cliënt die iets koopt, mag de beste service eisen die er is. D66 wil dat klanten worden geholpen om zelfredzaam te worden.

ChristenUnie: Wij zijn het spoor bijster.

College: Iedereen wil het beste voor de inwoners. Vraag- en aanboddocument. Ook de burap. Werkprocessen scheiden. Samenwerken met Deventer. Wat daar gebeurt heb ik nog niet ergens anders gezien. Dan wel weer een extra tussenstap. Er is al wel samenwerking met Deventer werktalent.

CDA: Wij zijn blij met het betoog om het regionaal op te lossen. We moeten weer bij elkaar komen om het op te lossen. Zie nog niet dat  het nu goed gaat komen. Wij willen de kosten graag wat duidelijker in beeld. Het vertrouwen is nog klein.

SP: Het moet bij de gemeente worden ondergebracht en niet in een gemeenschappelijke regeling om genoemde problemen te voorkomen.

D66: Dit is ooit op afstand gezet omdat het binnen de gemeente een groot fiasco was geworden.

Burgerbelang: In tegenstelling tot de SP moet alles eerst naar de gemeente komen om het financieel glad te trekken. Daarna kan het weer worden ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling.

PVDA: Welk voordeel ziet Burgerbelang in een gemeenschappelijke regeling?

Burgerbelang: Samenwerking daar gaat het om, daarom een gemeenschappelijke regeling. Wij hebben de regio nodig.

PVDA: Wij zijn het eens met samenwerking. Is samenwerking effectief als je dat stolt in overleggen.

Burgerbelang: Lastig. Oplossen in netwerken deel ik niet. Oplossen in besturen.

VVD: De positie van GelreWerkt! bij de gemeente Zutphen. Binnen de context van de gemeente Zutphen heeft GelreWerkt! een eigen status. Wij hopen de start van GelreWerkt! voort te zetten.

PVDA: Samenwerken, dat is op uitvoerend niveau van belang. Daar is de expertise om uitvoering te geven aan samenwerking.

D66: Wij hebben moeite met het raadsvoorstel want wij hebben het gevoel geen grip te hebben. Waarom zijn de positieve adviezen niet aan het raadsvoorstel toegevoegd? Als er besluitvorming plaatsvindt in de raad, dan worden wij geconfronteerd dat het voorstel niet wordt uitgevoerd. Wij willen nauwe samenwerking met de regio om succesvol te zijn.

Stadspartij:  Hersteloperatie, terug naar de gemeente Zutphen? Hoe zit het met de projectorganisatie? Wij willen de voortgang weten. Waar staan we nu? Wat zijn de risico's?

College: Het betreft een bevoegdheid van het college om te besluiten over de organisatievorm. Wij vinden het belangrijk om de raad te betrekken en te informeren.

D66: Als er afstand wordt genomen van de gestelde kaders dan is het aan de raad.

ChristenUnie: Het is een bevoegdheid van het college, maar u legt het wel voor aan de raad. Dan moet u niet over een half jaar bij de raad terug komen om aan te geven dat het weer niet is gelukt.

D66: De raad heeft kaders gesteld en die worden niet geheel uitgevoerd.

College: Wij komen bij de raad om aan te geven dat één kader niet kan worden uitgevoerd.

GroenLinks: Waarom samenwerken? Het gaat over het vinden van een baan. Lokaal moeten we de eigen expertise behouden. Werk en inkomen moet je gescheiden houden. Welke risico's zijn er? Hoe blijven we slagvaardig? Kijk uit voor meer managementlagen en voor de BTW.

College: Voor medewerkers op de werkvloer moeten de processen gescheiden worden gehouden. Eigen voordeur voor GelreWerkt! is de intentie. Ik zal het eerste projectplan voor de vergadering toesturen om te informeren over hoe het gaat.

VVD: Wij staan positief tegenover het plan. Wij waarderen de informatie.

GroenLinks: Het is doodzonde wannneer de ingeslagen weg van GelreWerkt! stagneert.

Voorzitter: Bedankt voor het debat. Is dit voorstel rijp voor behandeling in de raad?

Forum: Ja, dit voorstel o 23 september 2019 behandelen in de raad.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Spreekrecht windmolenplan IJsselwind (02-09-2019)

Datum 02-09-2019 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Zij deelt mij dat deze avond geheel is ingeruimd voor het spreekrecht. Na iedere spreker is er voor raads- en forumleden gelegenheid vragen te stellen.

Voorzitter: Het woord is eerst aan wethouder Matser voor een mededeling over het aanleveren van aanvullende informatie.

College: Bij de afwikkeling van alle zienswijzen op het bestemmingsplan, zijn twee zienswijzen aanvankelijk over het hoofd gezien. We hebben die alsnog beantwoord en de reactie daarop aangepast. De indieners zijn hierover geïnformeerd en ook over de mogelijkheid deze avond in te spreken. De raad ontvangt een aangepaste reactienota en een aangepast raadsvoorstel.

Voorzitter: Bedankt voor deze mededeling.
Graag aandacht voor de eerste inspreker, dat is de heer Bruinink.

De heer Bruinink: 25 jaar geleden ben ik in Eefde-West komen wonen. In Eefde-West wonen veel betrokken mensen. Speciale dank aan Klaas Bron voor zijn inzet. Weegt u zijn bijdrage goed zo direct. Het gaat ons om het leefmilieu en de gezondheid. Laten we kiezen voor elkaar en samen werken aan een mooie buurt. In het optreden van de gemeente en de initiatiefnemers valt op dat argumenten worden geneutraliseerd. Het is tegenkaatsen, het plan gaat gewoon door.
Van het huidige plan ben ik tegenstander. Zonnepanelen was een betere optie geweest om duurzame energie op te wekken in dit gebied. De afspraken over vergoedingen zijn geparkeerd. Laat de mensen die last hebben van het plan profiteren. Nu zijn dat participanten.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Huisintveld.

Zie de bijlage (nummer 2) voor de spreektekst van de heer Huisintveld.

BewustZW: Een algemene opmerking. Graag zie ik dat alle bijdragen van de insprekers digitaal beschikbaar komen.

Voorzitter: We zorgen ervoor dat alle overhandigde of digitaal aangeleverde teksten zo snel mogelijk beschikbaar komen.

GroenLinks: In de adviesraad wordt toch ook meegesproken over de inpassing in het landschap?

De heer Huisintveld: De gemeente Lochem heeft zich teruggetrokken en bij Fort de Pol wonen helaas te weinig mensen.

Burgerbelang: Onderneemt u nog actie richting de gemeente Lochem?

De heer Huisintveld: De gemeente heeft zich teruggetrokken en staat vrij machteloos, maar natuurlijk dringen we aan bij onze eigen gemeente. Onze strijd gaat door.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Bron.

Zie de bijlage (nummer 3) voor de spreektekst van de heer Bron.

Voorzitter: Dank u wel. Dan vraag ik de heer Rommers naar voren te komen.

Zie de bijlage (nummer 4) voor de spreektekst van de heer Rommers.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is mevrouw Lubberding.

Zie de bijlagen (nummers 5) voor onder andere de spreektekst van mevrouw Lubberding.

Voorzitter: Dank u wel. Dan graag uw aandacht voor de heer Lubberding.

Zie de bijlage (nummer 6) voor de spreektekst van de heer Lubberding.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Brokke, van het Waterschap Rijn en IJssel.

Zie de bijlage (nummer 7) voor de spreektekst van de heer Brokke.

Voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Hettinga, projectleider bij IJsselwind.

Zie de bijlage (nummer 8) voor de spreektekst van de heer Hettinga.

Burgerbelang: Is er een moment van twijfel geweest? Wat waren de overwegingen om toch door te gaan met dit plan?

De heer Hettinga: We moeten aan de slag om de energietransitie daadwerkelijk vorm te geven. Dit is de best mogelijke locatie voor de windturbines.

Burgerbelang: U zegt dat we klimaatdoelen moeten halen, maar de overwegingen lijken commercieel.

De heer Hettinga: We zijn een samenwerkingsverband van vier energiecoöperaties en we doen tientallen projecten, groot en klein. Om verschil te maken zijn ook grote projecten nodig, grootschalige zonnevelden of hoge windmolens. Daarbij hebben wij, anders dan commerciële investeerders, juist geen winstoogmerk.

VVD: Moeten de molens 185 meter hoog worden, of kan 150 meter hoog ook volstaan?

De heer Hettinga: De tiphoogte van circa 185 meter is nodig om het project rendabel te maken. Bij 150 meter hoogte kunnen we in het allerbeste geval net geen verlies maken. Er moet echter een solide businesscase zijn.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Schlatmann.

Zie de bijlage (nummer 9) voor de spreektekst van de heer Schlatmann.

Burgerbelang: Hoe hoog zijn de drie bestaande windmolens in de Mars nu wat zou daar bij moeten komen in de toekomst?

De heer Schlatmann: De tiphoogte is nu ongeveer 120 meter, daar zou zo’n 60 meter bij moeten komen. Om een nieuwe businesscase rond te krijgen en omdat de nieuwe generatie turbines nu eenmaal hoger is.

D66: Op welke termijn denkt u een aanvraag te doen?

De heer Schlatmann: Wij kunnen snel handelen. De gemeente heeft wellicht enkele jaren nodig voor alle benodigde procedures.

BewustZW: Bent u in gesprek met het college over dit plan?

De heer Schlatmann: We zijn sinds 2011 in gesprek met diverse wethouders. Op dit moment loopt er geen actieve aanvraag.

BewustZW: Ik zou graag een inhoudelijke reactie (een memo) van de wethouder op dit punt krijgen.

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de volgende spreker, de heer De Goede.

Zie de bijlage (nummer 10) voor de spreektekst van de heer De Goede.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Suichies.

Zie de bijlage (nummer 11) voor de spreektekst van de heer Suichies.

Voorzitter: Dank u wel. Dan uw aandacht voor de heer Leerkes.

Zie de bijlagen (nummers 12) voor onder andere de spreektekst van de heer Leerkes.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Stormink.

Zie de bijlage (nummer 13) voor onder andere de spreektekst van de heer Stormink.

Voorzitter: Dank u wel. De laatste spreker is de heer Van de Garde.

Zie de bijlagen (nummers 14) voor onder andere de spreektekst van de heer Van de Garde.

Voorzitter: Graag wil ik alle sprekers bedanken voor hun bijdrage aan deze avond. Op maandagavond 9 september gaan we als fracties met elkaar en de wethouder in debat. Dan zie ik u graag weer terug. Voor nu nog een prettige avond. Ik schors de vergadering tot volgende week.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Bestemmingsplan 'Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind' (02-09-2019)

Datum 02-09-2019 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorafgaand aan de bespreking van dit bestemmingsplan is er een vergadering ingeruimd voor het spreekrecht. (zie verslag https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/spreekrecht-windmolenplan-ijsselwind)

De inhoudelijke bespreking van dit bestemmingsplan is verplaatst naar 9 september 2019.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Agenda's 02-09-2019

Behandeld in