Pagina delen

Forum van 9 september 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:30 - 20:30 Technisch Blok 9 september 2019
19:30 - 20:30 Voortgang Poort van Zuid en vaststellen Structuurbeeld Poort van Zuid
19:30 - 21:30 Vaststelling verdere proces inhoudelijk kader en vaststelling financieel kader voor st. Perspectief voor 2020 en 2021
20:30 - 21:30 Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad
21:30 - 22:30 Bestemmingsplan 'Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind'
21:30 - 22:30 Stand van zaken Kaardebol 2019

Agenda's 09-09-2019

Behandeld in

Agenda's Forum {{ actiefJaar }}