Pagina delen

Forum van 9 oktober 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Verzamelverordening Werk en Inkomen Zutphen 2017
19:00 - 20:00 Presentatie plannen Poort van Zuid
19:00 - 20:00 Presentatie over de processtap 'bestuur bepaalt rol' bij het omgevingsplan landelijk gebied
19:30 - 21:00 Voortgangsrapportage 2GetThere en kennismaking met nieuwe directeur Stichting Perspectief
20:00 - 21:00 Motie: Raad van de toekomst
20:30 - 21:00 Technisch Blok 9 oktober 2017 (20:30 - 21:00)