Pagina delen

Forum van 9 april 2018

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Concept kadernota VNOG 2019-2022
19:00 - 19:30 Motie: Kansen voor ieder kind
19:00 - 20:00 Motie: Paulus Potterstraat goed op weg
19:00 - 20:00 Motie: Gevaarlijke kruising Jan Vermeerstraat/Gerard Doustraat
19:00 - 20:00 Motie: Integrale aanpak verkeer en veilige leefomgeving Zutphen, Warnsveld en de Hoven
19:30 - 20:00 Technisch Blok 9 april 2018 (19:30 - 20:00)
19:30 - 20:00 Motie: Dementievriendelijke gemeente Zutphen
20:00 - 21:00 Presentatie gewijzijgd meerjarig financieel perspectief 2018-2021
20:30 - 21:00 Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta