Pagina delen

Forum van 8 mei 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Aanleg vierde veld hockeyclub en werkzaamheden aan 1e en 2e veld
19:00 - 20:00 Presentatie over het Emerpark - Stand van zaken 2017
19:00 - 20:00 I-Visie 2020 gemeente Zutphen
20:00 - 20:30 Kadernota 2018 - 2021 en Jaarstukken 2016 van Tribuut
20:00 - 21:00 Monitor sociaal domein gemeente Zutphen 2016
20:00 - 21:00 Motie: Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen
20:30 - 21:00 Technisch Blok 8 mei 2017 (20:30 - 21:00)