Pagina delen

Forum van 8 juni 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 21:00 Voorjaarsnota 2017 - Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018-2021