Pagina delen

Forum van 7 september 2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Motie: De biologische markt; een herkenbaar gezicht in/van Zutphen
19:00 - 19:30 Motie: Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur
19:00 - 20:00 Aanwijzen kern Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
19:30 - 20:00 Aanleg tweede voetgangersbrug Wijnhofpark
19:30 - 20:00 Motie: Leerrecht vanaf 2,5 jaar (Voor- en vroegtijdige educatie)
20:00 - 20:30 Motie: Compacte Algemene Plaatselijke Verordening
20:00 - 20:30 Motie: Energieneutraal bouwen
20:00 - 21:00 Wijkontwikkelingsplan De Hoven
20:30 - 21:00 Technisch Blok 7 september 2015 (20:30 - 21:00)
20:30 - 21:00 Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag