Pagina delen

Forum van 7 oktober 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:30 - 20:30 Motie: Behoud Geelvinck museum voor Zutphen in pand De Wildeman
19:30 - 21:00 Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond
19:30 - 21:00 Extra bezuinigingen 2019
19:30 - 21:00 Burap-2 2019
20:30 - 22:00 Aanvullende maatregelen bij thema’s 2, 3 en 5 uit rapport Evenwicht in het sociaal domein van Berenschot
20:30 - 22:00 Budget doorontwikkeling Toegang Sociaal Domein (frictiekosten)
21:00 - 22:30 Programmabegroting Zutphen 2020-2023
22:00 - 22:30 Technisch Blok 7 oktober 2019