Pagina delen

Forum van 7 februari 2022

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Adviesrecht onder de Omgevingswet
19:00 - 20:00 Samenwerkingsovereenkomst en prestatieafspraken Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen 2021 t/m 2024
19:00 - 20:00 Prestatieafspraken Stichting Zutphen Promotie 2022 tm 2025
19:00 - 20:30 Presentatie Informerend Forum over de Wmo
20:00 - 20:30 Technisch Blok 7 februari 2022
20:00 - 20:30 Motie: Cruijff Court in het Waterkwartier
20:30 - 21:30 Reactie op motie ‘actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen’ 2021-M0019 en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor aanpak Paulus Potterstraat en herontwikkeling van de Lange Hofstraat e.o.
20:30 - 22:00 Hanzehof, aankoop vastgoed, verhuur pand, culturele exploitatie