Pagina delen

Forum van 6 september 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Vaststelling Structuurbeeld Klein Vaticaan
19:00 - 20:00 Gesprek met Cleantech Regio over perspectief komende jaren
20:00 - 21:00 Technisch Blok 6 september 2021
20:00 - 22:00 Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio
21:00 - 22:00 Beleidsplan Handhaving sociaal domein gemeente Zutphen 2021-2024