Pagina delen

Forum van 6 november 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Presentatie Zutphen Vooruit - kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie gemeente Zutphen
19:00 - 20:00 Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing
19:00 - 20:00 Tweede bestuursrapportage 2017
20:00 - 20:30 Motie: Voortbestaan voedselbank garanderen zolang in de gemeente mensen in armoede leven
20:00 - 20:30 Motie: Sneller betalen van facturen
20:00 - 21:00 Herijking visie toegang sociaal domein vanaf 2019
20:30 - 21:00 Technisch Blok 6 november 2017 (20:30 - 21:00)
20:30 - 21:00 Motie: Openbare toiletten in Zutphen