Pagina delen

Forum van 6 mei 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:30 - 20:30 Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024
19:30 - 20:30 Startgesprek over Koersnotitie Toerisme
19:30 - 20:30 Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen
19:30 - 20:30 Overnemen van aanbevelingen uit Rekenkameronderzoek 'Financieel perspectief Zutphen'
20:30 - 21:00 Krediet Herinrichting Lange Hofstraat
20:30 - 21:30 Presentatie opbrengst werkgroep Raadscommunicatie
20:30 - 21:30 1e Kwartaalrapportage Zutphen Financieel Gezond 2019
21:00 - 21:30 Motie: Hond Veilig Zutphen
21:30 - 22:00 Technisch Blok 6 mei 2019
21:30 - 22:30 Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein
21:30 - 22:30 Financieel tekort VNOG en vervolgproces
22:00 - 22:30 Goedkeuren van coöperatie Zonnestroom Zutphen

Behandeld in