Pagina delen

Forum van 5 oktober 2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Regionale Woonagenda 2015-2017
19:00 - 20:00 Voortgang en startdocument Cultuurnota 2015
19:00 - 20:00 Transformatieagenda Jeugd; Ruimte voor Jeugdhulp
19:00 - 20:00 Regionaal Programmaplan Jeugdhulp Midden IJssel Oost Veluwe, Dienstverleningsovereenkomst Regionale samenwerking Jeugdzorg en Dienstverleningsovereenkomst Accountmanagement
20:00 - 20:30 Vaststelling wijzigingsverordening op de Verordening precariobelasting 2015
20:00 - 21:00 Technisch Blok 5 oktober 2015 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Bestuursopdracht en procesvoorstel Agenda sport & bewegen
20:30 - 21:00 Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein