Pagina delen

Forum van 4 oktober 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Burap-2 2021
19:00 - 20:30 Memo Inrichting lichte jeugdhulpverlening, optimalisatie inkoop, budgetplafonds
19:00 - 20:30 Onderzoek inrichting lichte jeugdhulp gemeente Zutphen
19:00 - 20:30 Budgetplafonds zorgaanbieders Zutphen Jeugd-Wmo 2022
19:00 - 20:30 Verlengen raamovereenkomst Wmo- en Jeugdzorg met twee jaar tot en met 31 december 2023
19:00 - 20:30 Memo woningvraagontwikkeling en beleidsrichting
20:00 - 20:30 Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie Zutphen 2022-2023
20:30 - 21:00 Verordening fysieke leefomgeving Zutphen 2021
20:30 - 21:00 Technisch Blok 4 oktober 2021
20:30 - 21:30 Initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen in Zutphen
21:00 - 22:00 Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet
21:00 - 22:00 Presentatie Huisvesting medewerkers gemeente Zutphen
21:30 - 22:00 Motie: Anti-speculatiebeding voor betaalbare woningen