Pagina delen

Forum van 4 juli 2016

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Verzelfstandiging Musea
19:00 - 20:00 Jaarstukken 2015
19:00 - 20:00 Motie: Huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen
20:00 - 21:00 Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder
20:00 - 21:00 Presentatie Omgevingswet
20:00 - 21:00 Technisch Blok 4 juli 2016 (20:00 - 21:00)