Pagina delen

Forum van 4 december 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Zutphen (MVI) 2017
19:00 - 20:00 Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019
19:00 - 20:00 Presentatie uitvoering motie heldere communicatie
19:30 - 20:30 Monitor sociaal domein gemeente Zutphen najaar 2017
20:00 - 20:30 Technisch Blok 4 december 2017 (20:00 - 20:30)
20:00 - 20:30 Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB