Pagina delen

Forum van 30 september 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 21:00 Programmabegroting Zutphen 2022-2025
19:00 - 21:00 Uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck