Pagina delen

Forum van 30 november 2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Grondstoffenplan 2016-2020
19:00 - 19:30 Technisch Blok 30 november 2015 (19:00 - 19:30)
19:00 - 20:00 Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug
19:00 - 20:00 Presentatie Programma stedelijke bereikbaarheid inclusief brug over Vispoortgracht
19:30 - 20:00 Verstrekken van een lening aan WoningESCo Zutphen B.V. (i.o.)
19:30 - 21:00 Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof
19:30 - 21:00 De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015
20:00 - 21:00 Zienswijze Raad aanvraag Vangnetregeling 2015
20:00 - 21:00 Presentatie Actieplan leegstand