Pagina delen

Forum van 30 januari 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Concept regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen
19:00 - 20:00 Presentatie over armoede en schuldenbeleid
20:00 - 21:00 Presentatie nieuwe aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
20:30 - 21:00 Technisch Blok 30 januari 2017 (20:30 - 21:00)