Pagina delen

Forum van 3 november 2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-2
19:00 - 20:00 Presentatie inkoop Jeugd en WMO via raamcontracten
19:30 - 21:00 Presentatie over de inpassing van het advies van de Adviesgroep van omwonenden van het asielzoekerscentrum in de bestuursovereenkomst
20:00 - 21:00 Technisch Blok 3 november 2014 (20:00 - 21:00)