Pagina delen

Forum van 3 juni 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:30 - 21:00 Voorjaarsnota 2019 - Uitgangspunten meerjarenbegroting 2020 - 2023
19:30 - 21:00 Burap 1 - 2019