Pagina delen

Forum van 3 juli 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Betrokkenheid Raad in het proces om te komen tot het Omgevingsplan Landelijk Gebied
19:00 - 19:30 Strategische Raadsagenda Zutphen 2017
19:00 - 20:00 Beleidsplan Armoede & Schulden 2017-2020 gemeente Zutphen
19:30 - 20:00 Technisch Blok 3 juli 2017 (19:30 - 20:00)
19:30 - 20:30 Keuze van een toekomstscenario voor De Kas
20:00 - 20:30 Concept inkoopnota voor maatwerkvoorzieningen WMO en individuele voorzieningen Jeugdzorg 2019
20:00 - 20:30 Presentatie van mogelijkheden tot live- en on demand streamen van vergaderingen gemeenteraad
20:30 - 21:00 Eerste bestuursrapportage 2017