Pagina delen

Forum van 3 december 2018

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Vaststellen programma van eisen voor aanbesteding accountantsdiensten 2019
19:00 - 20:00 Tekorten Stichting Sportaccommodaties Zutphen 2016 en 2017 (De IJsselslag)
19:00 - 20:00 Monitor sociaal domein gemeente Zutphen, najaar 2018
20:00 - 21:00 Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018-2
20:00 - 21:00 Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen - eerste opzet
21:00 - 22:00 Verordening Brede Adviesraad Sociaal Domein
21:00 - 22:00 Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018