Pagina delen

Forum van 29 november 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio
19:00 - 20:00 Technisch Blok 29 november 2021
19:00 - 20:00 Oprichting Zutphens Sport en accommodatiebedrijf (ZSA BV)
20:00 - 21:00 Presentatie en gesprek over Huishoudelijke zorg
20:00 - 21:00 Overnemen conclusies en aanbevelingen rekenkameronderzoek invoering Omgevingswet 2016-2021
20:00 - 21:00 Transitievisie Warmte gemeente Zutphen 2021
21:00 - 22:00 Memo Beeldvormend Forum over adviesrecht
21:00 - 22:00 Grondstofrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2022-2026