Pagina delen

Forum van 29 juni 2020

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader Toegangsbeleid
20:00 - 21:00 Aanboddocument stichting Perspectief 2021-2024
21:00 - 22:00 Technisch Blok 29 juni 2020