Pagina delen

Forum van 29 juni 2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Technisch Blok 29 juni 2015 (19:00 - 19:30)
19:00 - 20:00 Memo Toekomst voortgezet onderwijs in Zutphen
19:00 - 20:30 Presentatie van de Rekenkamercommissie over het uitgevoerde onderzoek naar de Jaarstukken 2014
19:00 - 20:30 Bestemming batig saldo jaarrekening 2014
19:00 - 20:30 Motie: Verbeterplan interne beheersomgeving
19:00 - 20:30 Vaststelling jaarrekening 2014
19:30 - 20:00 Vaststellen bestemmingsplan "Zonneveld Noordveen"
20:00 - 21:00 Toekomst van de huishoudelijke hulp
20:00 - 21:00 Koers van het Vastgoed - openbare gedeelte
20:00 - 21:00 Koers van het Vastgoed - besloten gedeelte
20:30 - 21:00 Memo Bestemming Huize Borro