Pagina delen

Forum van 29 februari 2016

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Kaderstellend forum opdrachten Plein en Delta begrotingen 2017
19:00 - 20:00 Kader inzet Buurtsportcoaches
19:00 - 20:00 Subsidie 2016 St. Zutphen Promotie
20:00 - 20:30 Technisch Blok 29 februari 2016 (20:00 - 20:30)
20:00 - 21:00 Motie: De bovenkamer
20:00 - 21:00 Motie: Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand
20:30 - 21:00 Situatie Atelier3D en De Kaardebol