Pagina delen

Forum van 28 juni 2021

Klik hier: (live) uitzending Forum van 28 juni 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:30 Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024, De stad als podium
19:00 - 20:30 Technisch Blok 28 juni 2021
20:30 - 21:00 Overdracht van Plan van Aanpak LHBTI+ tot beleidsvorming en uitvoeringsagenda aan het college van B&W
20:30 - 21:00 Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen
21:00 - 22:00 Jaarstukken 2020
21:00 - 22:00 Overnemen advies Auditcommissie over Jaarstukken 2020
21:00 - 22:00 Saldobestemming jaarrekening 2020 gemeente Zutphen