Pagina delen

Forum van 27 mei 2021

Klik hier: (live) uitzending Forum van 27 mei 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 22:00 Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt

Agenda's 27-05-2021

Behandeld in

Agenda's Forum {{ actiefJaar }}