Pagina delen

Forum van 27 maart 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2017
19:00 - 20:00 Motie: Behoud intensive care Gelre ziekenhuis Zutphen
19:00 - 20:30 Voortgangsrapportage over het raadsvoorstel 'Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder'
19:00 - 20:30 Presentatie onderzoek RKC BBLM Functioneren Het Plein
20:00 - 21:00 Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032
20:00 - 21:00 Presentatie van toekomstscenario`s voor De Kas
20:30 - 21:00 Technisch Blok 27 maart 2017 (20:30 - 21:00)