Pagina delen

Forum van 27-01-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Bezuinigingsdocument 2015-2017
19:00 - 20:00 Verbouw De Kaardebol
19:00 - 21:00 Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet
19:00 - 21:00 Verzoek om raadgevend referendum over het Broederenklooster van Burgerbelang
20:00 - 21:00 Technisch Blok 27 januari 2014 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Presentatie algemeen beleidskader sociaal domein