Pagina delen

Forum van 26 september 2016

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Motie: Reguleren wietteelt
19:00 - 20:00 Krediet voor huisvesting Vrijeschool.
19:00 - 20:00 Memo met stand van zaken rond de integratie van Het Plein en Delta
20:00 - 20:30 Rapport Rekenkamercommissie Dagbesteding
20:00 - 21:00 Evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015
20:00 - 21:00 Motie: Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen
20:30 - 21:00 Technisch Blok 26 september 2016 (20:30 - 21:00)