Pagina delen

Forum van 26 juni 2020

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
10:00 - 15:00 Kaderstelling programmabegroting 2021-2024
10:00 - 15:00 Beklemde reserves binnen de Algemene Reserve