Pagina delen

Forum van 25 oktober 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Vaststellen Definitief Ontwerp Park en kavelprijzen Helbergen fase 2
19:00 - 21:00 Programmabegroting Zutphen 2022-2025
19:00 - 21:00 Uitvoering amendement herschikking middelen cultuur voor €300.000 en amendement subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck
20:00 - 20:30 Motie: De versterking van de lokale (onderzoeks-)journalistiek
20:30 - 21:00 Technisch Blok 25 oktober 2021
21:00 - 22:00 Initiatief raadsvoorstel Meer betaalbare woningen in Zutphen
21:00 - 22:00 Meerjarenonderhoudsplan Oude IJsselbrug/ onttrekkingen reserve civiele kunstwerken