Pagina delen

Forum van 25 mei 2020

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Driehoek IJsselstreek
20:00 - 21:00 Technisch Blok 25 mei 2020
21:00 - 22:00 Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt
21:00 - 22:00 2e Wijziging GR Basismobiliteit