Pagina delen

Forum van 24 januari 2022

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Motie: Verbod op consumentenvuurwerk
19:00 - 20:30 Presentatie en gesprek over Jeugd en Veiligheid
19:00 - 20:30 Presentatie en gesprek over gemeentebrede benchmark formatie en apparaatskosten
20:30 - 21:30 Begrotingsvoorstellen die nog niet zijn goedgekeurd bij de meerjarenbegroting 2022-2025
20:30 - 21:30 Begrotingsvoorstellen afgewezen door de raad 2022 - 2025
20:30 - 21:30 Vaststellen Visie Vesting van de toekomst Zutphen
20:30 - 22:00 Presentatie en gesprek over stand van zaken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
21:30 - 22:00 Technisch Blok 24 januari 2022 (21:30 - 22:00)