Pagina delen

Forum van 24-02-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Bomenverordening gemeente Zutphen 2014
19:00 - 20:00 Eindrapportage 2013 ZV en I en aanvraag implementatiebudget 2014
19:00 - 20:00 Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren
19:00 - 21:00 Negen beleidskaders sociaal domein Zutphen
19:00 - 21:00 Samen sterk voor onze jeugd! Kadernotitie Jeugd regio Midden IJssel, Oost Veluwe
20:00 - 20:30 Presentatie schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen
20:00 - 21:00 Exploitatie en beheer Warnshuus
20:30 - 21:00 Technisch Blok 24 februari 2014 (20:30 - 21:00)