Pagina delen

Forum van 23 april 2020

Klik hier: (live) uitzending Forum van 23 april 2020

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Vaststellen Strategische visie sociaal domein Zutphen 'een sterke inclusieve samenleving'
20:00 - 21:00 Ontwikkeling van Vispoortplein 16 en de beantwoording van de verzoeken aan het college genoemd in de motie 'behoud oude meisjesvakschool'
20:00 - 21:00 Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool
21:00 - 22:00 Aanboddocument stichting Perspectief 2021-2024