Pagina delen

Forum van 23-06-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Technisch Blok 23 juni 2014 (19:00 - 20:00)
19:00 - 20:00 Evaluatie Zutphen energieneutraal 2013
19:00 - 20:30 Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd
19:00 - 20:30 Memo bestuurlijke aanbesteding inkoop Wmo 2014
20:00 - 21:00 Bezuinigingstaakstelling Hanzehof
20:00 - 21:00 Vaststelling Jaarrekening 2013
20:30 - 21:00 Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2014-1