Pagina delen

Forum van 23-03-2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Technisch Blok 23 maart 2015 (19:00 - 19:30)
19:00 - 20:00 Presentatie Zutphen vooruit: Veranderende rol, basis op orde en organisatieontwikkeling in 2015
19:00 - 20:00 Presentatie Oprichting regionaal werkbedrijf
19:30 - 21:00 Presentatie businesscase onderzoek mogelijkheden fusie Plein en Delta
20:00 - 21:00 Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit
20:00 - 21:00 Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit
20:00 - 21:00 Presentatie Omgevingsagenda Stedelijk netwerk Stedendriehoek