Pagina delen

Forum van 22 mei 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Vaststellen kwaliteitskader Leesten Oost
19:00 - 20:00 Presentatie van de stand van zaken rond de verzelfstandiging van het museum
20:00 - 20:30 Betrokkenheid Raad in het proces om te komen tot het Omgevingsplan Landelijk Gebied
20:00 - 21:00 Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2018
20:30 - 21:00 Technisch Blok 22 mei 2017 (20:30 - 21:00)
20:30 - 21:00 Breedband-connectiviteit in het buitengebied