Pagina delen

Forum van 22-04-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Beeldkwaliteitsplan voor het gebied Het Berghege (kavels particulier opdrachtgeverschap)
19:00 - 20:00 Presentatie over de Strategische Visie, Bestuurlijke Samenwerking en de Veranderende rol in de samenleving
19:00 - 20:00 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Plein
19:30 - 20:00 Afwijken kaderstelling Halvemaanstraat en wijzigingen ISV 3
20:00 - 21:00 Technisch Blok 22 april 2014 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Knelpunten transities Sociaal Domein