Pagina delen

Forum van 21 november 2016

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol
19:00 - 20:00 Presentatie voortgang Rivier in de Stad
19:00 - 20:00 Passend onderwijs in relatie tot de Jeugdwet
20:00 - 20:30 Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'
20:00 - 20:30 Rekenparameters 2017 en Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2
20:00 - 21:00 Gesprek Forum-schoolbesturen over Masterplan Onderwijshuisvesting
20:30 - 21:00 Technisch Blok 21 november 2016 (20:30 - 21:00)
20:30 - 21:00 Motie: Kansen voor iedereen (armoedebeleid)