Pagina delen

Forum van 20 november 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-2 en rekenparameters grondexploitaties 2018
19:00 - 20:00 Technisch Blok 20 november 2017
19:00 - 21:00 Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2017
19:00 - 21:00 Voornemen tot opheffen GR Het Plein
19:00 - 21:00 Bestuurlijk arrangement Het Plein
19:00 - 21:00 Zienswijze Begrotingswijziging Begroting Het Plein 2017
19:30 - 20:00 Motie: Glijbaan en buitenbad voor Zutphens zwembad
20:00 - 21:00 Fietsen in Zutphen