Pagina delen

Forum van 20 juni 2022

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Technisch Blok 20 juni 2022
19:00 - 20:00 Vaststellen nadere motivering 'cultuurhistorische waarden: zichtlijnen en maximale bouwhoogte' als onderdeel van bestemmingsplan "Kattenhavestraat"
19:30 - 20:30 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2021 gemeente Zutphen
20:00 - 21:00 Vaststellen Omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) Landelijk gebied
20:00 - 22:00 Effecten van corona en coronamaatregelen