Pagina delen

Forum van 2 november 2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016
19:00 - 20:00 Presentatie nieuw speelruimtebeleid
19:00 - 20:00 Wijziging GR Het Plein; Bedrijfsplan Het Plein- Delta en Governance document Het Plein-Delta
20:00 - 20:30 Technisch Blok 2 november 2015 (20:00 - 20:30)
20:00 - 21:00 Grondexploitaties: bespreking van deelgebieden (besloten vergadering)
20:00 - 21:00 Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein 2.0